Sökformulär

Frågan om ”the Cuban Five” Interpellation 2012/13:505 till utrikesminister Carl Bildt (M)

Upphovsperson: Björlund, Torbjörn
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2013:03
År: 2013
Sidnummer: 21-21
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: http://www.svensk-kubanska.se/
Ämnesord: Sverige, Mänskliga rättigheter, Politiska fångar, Rättsskandaler, Kuba
Fil: interpellation_de5_kuba_3.13.pdf (77.13 KB)
Inför Barack Obamas Sverigebesök ställdes frågan om rättsäkerheten i USA och respekten för folkrätt och mänskliga rättigheter. Bakgrunden var 15 år gått sedan fem kubanska terroristjägare fängslades i Miami, anklagade för spioneri och dömdes i en tillrättalagd rättegång – en rättsskandal som gömts undan. Men i ljuset av Snowdens avslöjandena om USA:s brott mot folkrätt och mänskliga rättigheter, ställdes frågan till utrikesministern om han tänkte ta upp detta med Obama. Utrikesministern ansåg dock inte att det fanns någon anledning.