Sökformulär

Kriget mot terrorismen

Kandahar – politik, talibaner och tvåltillverkning: the punishment of virtue av Sarah Chayes

Upphovsperson: Rispling, Linus
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2007
Ämnesord: Småföretagare, Afghanistan, Kriget mot terrorismen, Internationellt bistånd
Den direkta konsekvensen av 11 septemberattacken i USA blev för Afghanistan en amerikanskledd invasion. Ett viktigt mål för de USA-allierade styrkorna var talibanernas långvariga och starka fäste i söder, Kandahar. Inte mer än 20 mil sydost om Kandahar, över gränsen till Pakistan, ligger Quetta, provinshuvudstad i Baluchistan.

”Engagemang från omvärlden centralt”: SAKs internationella konferens drog fulla hus

Upphovspersoner: Olsson, Lisa | Håkanson, Markus
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2008
Ämnesord: Afghanistan, Kriget mot terrorismen, Religiösa sekter och fundamentalism, Internationellt bistånd
(OBS! Denna PDF innehåller även kontaktadresser samt artikeln "Ett barns död borde inte få vara en vardagsbanalitet")
"Det är inte så enkelt som ont mot gott. Vi måste bygga broar. Den här konferensen är en del av det arbetet", sa Ann Wilkens, tidigare ambassadör i Afghanistan/Pakistan.
Den 8 och 9 november hölls en internationell konferens i Stockholm organiserad av Svenska Afghanistankommittén med anledning av situationen i Afghanistan. På konferensen deltog experter,ministrar och journalister från olika länder för att diskutera problemen utifrån ett lokalt, regionalt och globalt perspektiv.

”Vad angår oss Afghanistans affärer?”

Upphovsperson: Davidson, Anders
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2004
Ämnesord: Afghanistan, Kriget mot terrorismen
Redan innan Skånes Social Forum officiellt öppnats hade ett 40-tal intresserade samlats för att se den skakande dokmentärfilmen The Afghan Massacre. I The Afghan Masscre visar filmaren Jaime Doran vad som hände flera tusen talibansoldater i november 2001, sedan de lämnat ifrån sig vapnen i Kunduz. Nyhetsmagasinet Newsweek gjorde världsnyhet av det: Krigsherren Dostums styrkor, nära allierade med USA, genomförde en massaker på
tusentals tillfångatagna talibaner. Jaime Doran fann att USA:s specialstyrkor var medansvariga. De var medvetna om vad som hände och, med stor sannolikhet,
närvarade de även vid masslakten.

Öppenhet och samarbete viktigt för Afghanistans återuppbyggnad

Upphovsperson: Håkansson, Markus
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2005
Ämnesord: Afghanistan, Kriget mot terrorismen, Religiösa sekter och fundamentalism, Islam
Den 10–11 mars i 2005 stod SAK som värd för en av årets stora Afghanistanrelaterade händelser i Sverige. Journalister, beslutsfattare,
Afghanistanexpertis och allmänhet samlades i Folkets hus i Stockholm för ett två dagar långt seminarium om Militant islamism och des roll i Afghanistan.

Triangeldrama grogrund för extremister

Upphovspersoner: Rashid, Ahmed | Hjukström (övers), Charlotte
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2005
Ämnesord: Afghanistan, Religiösa sekter och fundamentalism, Pakistan, USA, Kriget mot terrorismen
Ett komplicerat triangeldrama mellan aktörerna USA, Pakistan och Afghanistan underminerar kriget mot terrorismen och förhindrar
återuppbyggnaden av Afghanistan och dess demokrati, skriver journalisten Ahmed Rashid i en krönika på BBC News webbplats.

En svår balansgång

Upphovsperson: Kristiansson, Bengt
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2005
Ämnesord: Utländsk truppnärvaro, Afghanistan, Kriget mot terrorismen, Irak, Imperialism
SAK:s generalsekreterare 2005: I debatt och diskussioner här hemma likställs ofta situationen i Irak med Afghanistan. Jag brukar få frågor om just detta. Visst finns det likheter men också betydande skillnader i historia och nuvarande situation mellan de båda länderna.

Befolkningens säkerhet kommer först

Upphovsperson: Blom, Frida
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2005
Ämnesord: Utländsk truppnärvaro, Afghanistan, Våld och konflikter, Kriget mot terrorismen
Den demokratiska utvecklingen i Afghanistan går hand i hand med landets utveckling mot hållbar fred. Om människor kan göra sina röster hörda genom legitima demokratiska institutioner så minskar risken för våldsyttringar och väpnad konflikt. Samtidigt är fred och säkerhet nödvändigt för att människor fullt ut och utan rädsla ska kunna delta i den demokratiska processen.

Sidor