Sökformulär

Kristidsfilmen är överstånden Förändringsvindar inom kubansk film

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2014:3
År: 2014
Sidnummer: 18-18
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: http://www.svensk-kubanska.se/
Ämnesord: Kultur, Bildkonst och film, Kuba
Fil: kristidsfilmen_overstanden_kuba_3.14.pdf (97.27 KB)
Två av kubanska filminstitutet ICAIC:s senaste filmer markerar steg bort från den kristidsfilm som präglat 2000-talets första årtionde. Det är Anas film av Daniel Díaz Torres och Esther någonstans av Gerardo Chijona som speglar sökandet efter nya uttryckssätt för att konstnärligt gestalta samhällets förändring. De anlägger en ny kurs bort från de fokus och teman som präglat kubansk film under krisåren – specialperioden - efter sovjetblockets nedmontering.” En hel del av kristidsfilmen beroende av utländsk finansiering var inte så lyckad. Men de här två filmerna är bra, deras berättelser är effektiva, de väcker och håller fast åskådarens intresse utan stora gester men med enastående skådespelare i alla roller.