Sökformulär

Jämställdhet i utbildning och arbete: Rätt till arbete och lika lön för lika arbete

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2017:1
År: 2017
Sidnummer: s 26
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: www.svensk-kubanska.se
Ämnesord: Kuba, Jämställdhet
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 2.5 Sverige
Fil: ratt_till_arbete_och_likalon_kuba_1.17_sid_26.pdf (102.05 KB)
På Internationellt Kvinnodagsmöte på Kafé Marx redogjorde Kubas ambassadör för en del resultat av 50 års kamp för jämställdhet, med statistik om kvinnors deltagande i utbildning, förvärvsliv och den politiska makten. De utgör flertalet av högskole- och universitetsutbildade, av fackliga ledare, av ungkommunister, domare, åklagare, allmänläkare, folkmatsordföranden osv. Där de fortfarande sackar efter är på regeringsnivå med bland annat 38 % av ministrarna. Se mer utförlig statistik sid 26.