Sökformulär

Hälsovård

Kubansk inblandning i Venezuela – psykologisk krigföring?

Upphovsperson: Cubainformacion
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2017
Ämnesord: Kuba, Venezuela, Internationell solidaritet, Hälsovård, utbildning, Opinionsbildning, Psykologisk krigföring
Den påstådda kubanska inblandningen i Venezuela har varit ett återkommande tema i högermedia ända sedan Hugo Chavez vann presidentvalet 1998. Idag, med alltmer våldsamma attacker på regeringen Maduro, har detta genomsyrat alla stora medier. De avser de tiotusentals kubanska läkare, sköterskor, lärare till Venezuelas mest otillgängliga och efterblivna områden. Nu finns 46 000 specialister runt om i landet i närmare 20 olika projekt. Denna ”kubanska inblandning” har räddat 1,7 miljoner människoliv. Psykologisk krigföring?

Att vidmakthålla framsteg i Venezuela

Upphovsperson: Alina Perera Robbio
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2017
Ämnesord: Kuba, Venezuela, Internationell solidaritet, Hälsovård
Dr Rogelio Suárez i kubanska hälsovårdsbrigaden i Venezuela, leder specialistvårdcentralen i Miranda. För Dr Suárez, 50-årig allmänläkare från Camaguey, är det här är andra omgången i Venezuela. Hur är det? ”Vi kom hit i en viktig tid. Den Bolivarianska Revolutionen håller ut. Vi är här för att vidmakthålla vad Hugo Chávez och Fidel Castro avtalade om inom hälsovården. De vårdcentraler vi arbetar finns där behoven är störst. Vi tar särskilt hand om de mest sårbara barnen och havande kvinnor. Under samarbetet växer solidariteten”.

Mota Zika-myggan i grind!

Upphovsperson: Christine Vaple
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
År: 2016
Ämnesord: Hälsovård
CDR-kommittéerna redo:
Kvarterskommittéerna för Revolutionens Försvar, CDR inledde i slutet av februari en kampanj om förebyggande åtgärder mot Zika-myggan. De delade ut informationsblad om vad alla hushåll måste göra. Ledarna för CDR, Kvinnoförbundet FMC och Kommundelsnämnderna, specialutbildades liksom husläkare och sjuksköterskor. CDR-medlemmarna rensade diken, inspekterade lokaler och vattenbehållare. Alla hushåll uppmanades att upprepa kontrollerna varje vecka och omedelbart kontakta husläkaren om någon har feber, hudutslag, inflammerade ögon (konjunktivit) och värk i huvud och rygg.

Östtimors långa väg till hälsa

Upphovsperson: Ghelichkhan, Pouya
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2015
Ämnesord: Östtimor, Hälsovård
Av nyfikenhet ville jag gärna även se Timor-Leste och Västpapua, två regioner som utanför aktivistcirklar är okända för allmänheten. Därför fortsatte jag resan dit. Väl på plats i Dili slogs jag av kontrasten mellan de otaliga NGO:s som är verksamma där och vilka banala hälsoproblem befolkningen dras med. En fråga tog form: vilka steg har Östtimor kunnat ta mot en bättre hälsa för allmänheten, på de dryga 15 årens självständighet, och vilka utmaningar kvarstår? Jag inleder med den tillgängliga statistiken, går därefter vidare till mina personliga intryck för att avsluta med diskussion och ett försök att svara på ovanstående fråga.

Detta är del 1 av 2.

FN hyllar Kuba För Ebolainsatsen och för jämställd forskarvärld

Upphovsperson: teleSUR
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2015
Ämnesord: Hälsovård, Jämställdhet, Vetenskap och forskning, Internationella solidaritet
En FN-rapport hyllar Kuba för enastående resultat inom utbildning och forskning, och för insatserna för att bekämpa Ebolaviruset i Afrika där kubanerna enligt Unesco bidrog till att över 400 liv räddades och att hålla nere dödligheten 24,4 procent. Kuba avsätter största andelen i Latinamerika av BNP till högre utbildning, med 4,5 procent, följt av Bolivia med 1,6. Kuba kommer också tvåa, efter Brasilien, och 12a i världen med antalet doktorsexamina. Och medan forskarvärlden internationellt verkar tillhöra männen så är Kuba ett undantag. där kvinnorna utgör 47 %.


Enda sättet att bekämpa AIDS

Upphovsperson: Lisandra Fariñas Acosta
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2015
Ämnesord: Hälsovård, Hiv/Aids, Socialpolitik
”Diskussionen om AIDS måste gå längre än till den medicinska behandlingen och återupprätta de drabbades värdighet.” Det sade Michel Sidibé, VD för FNs program mot HIV/AIDS på officiellt besök på Kuba 11 november: ”Redan från starten har Kuba arbetat effektivt för att skapa social rättvisa. Det var först nyligen som världen började tala om allas tillgång till hälsovård. Ni förstod detta för 50 år sedan, tog det till er och skapade den integrerade, regionalt uppbyggda hälsovård som behövdes för att överbrygga skillnader.”
Översättning Eva Björklund

Utrota HIV/AIDS - Kuba i ledningen

Upphovsperson: teleSUR
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2015
Ämnesord: Hälsovård, Hiv/Aids
I juni framhöll Världshälsoorganisationen Kuba som det första landet i världen att avlägsna risken för smittöverföring mellan moder och barn av HIV och syfilis. Kuba är också bland de första att uppnå UNAIDS 90- 90-90-mål, att öka andelen smittade som fått sin diagnos till 90 procent, att garantera tillgång till läkemedel till 90 procent och öka andelen med låg virussmitta till 90 procent, för att hindra spridning. Kuba framhålls som föredöme ”med sitt sätt att prioritera människorna och inte bara sjukdomen och sjukhusen.”

Revolutionens första läkare

Upphovsperson: Nuria Barbosa León
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2015
Ämnesord: Hälsovård, utbildning, Vetenskap och forskning
Hälften av Kubas 6 000 läkare lockades över till USA 1959, läkarutbildningen blev av med över halva lärarkåren. De ersattes av de bästa nyutexaminerade och utbildningen anpassades till den nya politiken: hälsovård för alla. För 50 år sedan tog de första 400 nya läkarna och 27 tandläkare examen i Sierra Maestra. Det var starten för den nya läkarkår och etik som gjort Kubas hälsovård till ett internationellt föredöme. Nu samlades de till jubileum. Ett 60-tal har tjänstgjort i internationella uppdrag, som i kampen mot Ebolasmittan i Västafrika.