Sökformulär

Sociala rörelser

Fana får skymma miljonmanifestation

Upphovsperson: Zoltan Tiroler
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2017
Ämnesord: Kuba, Sociala rörelser, Internationell solidaritet, Medier, Nykolonial Opinionsbildning
Kuba överraskar världen varje år med sina 1a majdemonstrationer, med flera miljoner människor runtom på ön. Propagandamedia måste förminska faktum. I år sprang en man med USA:s flagga in framför demonstrationen i Havanna. Medierna glömde genast demonstrationens väldiga omfattning för att koncentrera sig på en ensam individ. Han togs om hand och fördes bort precis som överallt i världen när landets statschef och internationella gäster finns några meter bort. Men i medievärlden omvandlas ett normalt säkerhetsingripande till ”förtryck” när det gäller Kuba.


1 Maj i Havanna

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2017
Ämnesord: Kuba, Sociala rörelser, Internationell solidaritet
Internationella arbetardagen firades som vanligt med jättelika folksamlingar. Över 600 000 i marschen och samlingen på Revolutionstorget i Havanna, med 1 600 utländska gäster från ett par hundra organisationer i 68 länder. Fackliga Centralorganisationens ledare talade om orubblig uppslutning kring revolutionära och antiimperialistiska idealen och stödet för Venezuelas folkvalda regering. Årets 1-Maj tillägnades Kubas lärare, som gick i täten med en jättebanderoll ”Vår enighet är vår styrka”.

Folkens toppmöte för fred, solidaritet och social rättvisa

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2015
Ämnesord: Kuba, USA, Latinamerika, Karibien, Sociala rörelser
Parallellt med det historiska Amerikatoppmötet – för första gången med alla 35 stater i Amerika – inbjöd Panamas folkrörelser till ett Folktoppmöte för erfarenhetsutbyte i kampen för folkens mänskliga, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. USA som tvingats gå med på Kubas närvaro, svarade med att skicka dit Miamiterrorister, men de kunde inte hindra Folktoppmötets uttalande med krav på USA att häva Kubablockaden, sanktionerna mot Venezuela, ockupationen av Puerto Rico.

Vi möttes i Aten Kubaner för Kuba i Europa

Upphovsperson: Andersson, Victoria
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Sociala rörelser, Internationell solidaritet, Migration, Kulturell identitet och gemenskap, Europa, Kuba
Kubaner bosatta i Europa höll sitt 8e möte 19-20 oktober i Aten. Dit kom ca 80 företrädare för kubaner i 16 länder, varav 2 för Kubaner för Kuba i Sverige. Till utlandskubanerna sällade sig också företrädare för Kubas utrikesdepartement, och en särskilt gäst, Ailí Labañino, dotter till antiterroristen Ramón Labañino, en av De 5 kubanska fångarna i USA.
Dessa möten har flera syften, bland annat att stärka samarbetet över gränserna och därmed också stärka varje enskild organisation, att informera om utvecklingen i hemlandet, och på vilket sätt kubaner utomlands kan bidra. Nästa årsmöte för kubaner bosatt i Europa ska hållas i Wien.

Internationell Kubabrigad i Ches fotspår

Upphovsperson: Nuñez, Marcelina
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Sociala rörelser, Internationell solidaritet, Kuba
Från Sverige var vi 3 som deltog i den internationella Chebrigaden på Kuba i 1-14 oktober i år. Deltagarna kom från 21 länder från alla 5 världsdelar, bland andra från Tyskland, Grekland och Turkiet, Japan, Sydkorea och Australien, från Sydafrika och ett tiotal från Latinamerika.Bland dem fanns en grupp unga dansare från Ecuador som fått brigaddeltagande som pris för sin dans.

Latinsk Ungdom på Kubabesök Svensk-latinsk Kuba solidaritet i Sollentuna med omnejd

Upphovsperson: Vergara Salvatierra, Johnny
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Sociala rörelser, Internationell solidaritet, Sverige, Latinamerika, Kuba
För två år sedan bildade ”Kulturföreningen Latinsk Ungdom” en särskild ” Grupp för solidaritet med Kuba”. Med stöd och samarbete med bland andra ABF i Sollentuna kunde gruppen resa till Kuba den 4 september.
Under två veckor skapade de kontakt i lokalsamhällen, med skolbarn, kulturgrupper och även ett ålderdomshem. De besökte också Internationella läkarhögskolan och på ”Chileskolan” fick de se hur kubanska skolbarn höll Chiles kultur och historia levande.

Gladys & Maikel på Sverigeturné

Upphovspersoner: Österlin, Martin | Tiroler, Zoltan | Widén, Tomas | Olsson, Bertil
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Antiimperialism, Sociala rörelser, Internationell solidaritet, Sverige, Kuba
Fantastiskt vad de hann med på sin föredragsturné i Sverige, kvällsmöten så gott som varenda dag under två veckor mellan 15 oktober och 1 november, 26 städer från Luleå i norr till Malmö i söder, ett tusental personer. I Stockholm var det kanske 80 som deltog, och i Umeå 45, bara för att ta några exempel. De hann också med besök på skolor, på universitet förutom de offentliga mötena, i många städer i samarbete med ABF.

Kulturkväll för Che i Västerås

Upphovsperson: Berggren, Björn
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Antiimperialism, Sociala rörelser, Internationell solidaritet, Sverige, Kuba
I Västerås deltog drygt 50 personer i årets kulturkväll tillägnad Che Guevara. Efter visningen av en vacker Che-biografi i bilder till musik visade de yngsta bolivianska dansarna upp sina färdigheter till publikens förtjusning. Pedro Manuel Alvarez från kubanska ambassaden framhöll att blockaden mot Kuba på intet vis lättats upp utan tvärtom har den skärpts. Mary och Pepe spelade och sjön och kvällen avslutades med discodans.

Välkomponerad Che-dag i Uppsala

Upphovsperson: Lennartsson, Per-Olov
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Antiimperialism, Sociala rörelser, Internationell solidaritet, Sverige, Kuba
Chemötet fyllde Grandsalen till sista plats. I en mycket intim miljö med positiv stämning bjöds drygt 70 personer på ett välkomponerat program med tal, dikt, sång och musik. Konferenciern Veronica Castillo inledde med att påvisa det ständiga invasionshot Cuba lever under och den USA-orkestrerade kampanj som förs mot det lilla socialistiska landet.

16:e Europeiska Solidaritetsmötet

Upphovsperson: Tiroler, Zoltan
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Antiimperialism, Sociala rörelser, Internationell solidaritet, Europa, Kuba
I början av november samlades omkring 140 företrädare för Kubaföreningar från så gott som alla europeiska (och några asiatiska) länder till möte för 16:e året i rad, denna gång i Berlin, för att utbyta erfarenheter och stärka solidaritetsarbetet med samordning i kampanjer av olika slag. De tog särskilt upp kampanjen för De 5, motståndet mot EU:s ”Gemensamma ståndpunkt” och mediepolitiken. De hann också ta till sig information om de förändringar som nu genomförs.

Sidor