Sökformulär

Hiv/Aids

Enda sättet att bekämpa AIDS

Upphovsperson: Lisandra Fariñas Acosta
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2015
Ämnesord: Hälsovård, Hiv/Aids, Socialpolitik
”Diskussionen om AIDS måste gå längre än till den medicinska behandlingen och återupprätta de drabbades värdighet.” Det sade Michel Sidibé, VD för FNs program mot HIV/AIDS på officiellt besök på Kuba 11 november: ”Redan från starten har Kuba arbetat effektivt för att skapa social rättvisa. Det var först nyligen som världen började tala om allas tillgång till hälsovård. Ni förstod detta för 50 år sedan, tog det till er och skapade den integrerade, regionalt uppbyggda hälsovård som behövdes för att överbrygga skillnader.”
Översättning Eva Björklund

Utrota HIV/AIDS - Kuba i ledningen

Upphovsperson: teleSUR
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2015
Ämnesord: Hälsovård, Hiv/Aids
I juni framhöll Världshälsoorganisationen Kuba som det första landet i världen att avlägsna risken för smittöverföring mellan moder och barn av HIV och syfilis. Kuba är också bland de första att uppnå UNAIDS 90- 90-90-mål, att öka andelen smittade som fått sin diagnos till 90 procent, att garantera tillgång till läkemedel till 90 procent och öka andelen med låg virussmitta till 90 procent, för att hindra spridning. Kuba framhålls som föredöme ”med sitt sätt att prioritera människorna och inte bara sjukdomen och sjukhusen.”

Svenska sexköpslagen på export

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Genus och jämställdhet, Sexualitet, Hiv/Aids, Reproduktiv hälsa, Sverige, Latinamerika, Kuba
På 6:e Internationella Sexologkonferensen i Havanna i januari var två svenskor inbjudna. Konferensen arrangeras vartannat år av Cenesex, Kubas Sexualupplysningscentrum. Det var en stor konferens med 5-6 parallella seminarier i 4 dagar och däremellan ett tiotal centrala föredrag. Ett par hundra kubaner (mest kubanskor) deltog och ett 60-tal utlänningar. Bland dem fanns Kajsa ”Ekis” Ekman och Antoinette Kinnander som talade om den svenska sexköpslagstiftningen, om synen på prostitution och stöd till både säljare och köpare att komma ur den. Ett annat stort tema var våldet mot kvinnor, exemplifierat med kvinnomorden i Centralamerika.

Jasminah Lucas lever i aidskatastrofens skugga

Upphovsperson: Frideborgsdotter, Ingrid
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2009
Ämnesord: Afrika, Hiv/Aids, Reproduktiv hälsa, Arbetslöshet, Sydafrika
Horisonten färgas orange och skuggorna blir längre. Luften svalnar och känns som en smekning mot huden. Stjärnorna lyser som små lyktor och halvmånen lutar lite lojt på himlavalvet. Inne i huset tänder Jasminah Lucas ett stearinljus och fortsätter laga mat. Hon sköljer löken och slänger ut vattnet på gården. Så står hon i ljusets milda sken och skär löken i små, små bitar. Magen putar ut under de fylliga brösten som är redo att ta emot ännu ett barn.

Aids-siffrorna går inte längre upp

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2009
Ämnesord: Södra Afrika, Hiv/Aids, Afrika
I många länder är aids fortfarande ett stort hot mot folkhälsa och utveckling. Men antalet nya hivsmittade har minskat med 17 procent i världen under de senaste åtta åren. I Afrika söder om Sahara ligger siffran på 15 procent. Det visar ”2009 AIDS epidemic update”, den senaste rapporten från FN:s aidsprogram UNAIDS och WHO, Världshälsoorganisationen.

Medicinska framsteg

Upphovspersoner: Lennartsson, Per-Olov | Lennartsson, Marianne
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Kuba, Hiv/Aids, Vetenskap och forskning, Läkemedel
Kuba är ett föredöme framför allt genom sitt väl utvecklade hälsosystem och den låga HIV-frekvensen. Kuba har på senare tid också utvecklat vaccin mot stafylokocker och kunna visa upp stadigt minskad barnadödlighet. År 2009 var den 4,7 av 1 000 födda. Inom hälsoforskning är Kuba också framstående, och utsågs till säte för det Globala forumet för hälsoforskning med fokus på
klimatförändringars påverkan på hälsan.

Stor sexologkonferens med svenskt deltagande

Upphovspersoner: Björklund, Eva | Hillgren, Kristina (foto)
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Kuba, Sexualitet, Hiv/Aids
På den 5e Kubanska Kongressen om Sexualupplysning, Läggning och Terapi deltog fyra svenska experter. Konferensen i Havanna 19-22 januari organiserades av CENESEX (Kubas motsvarighet till RFSU och RFSL) som har väckt internationell uppmärksamhet för sin framgångsika kamp mot homofobi, för HBT-personers rättigheter och förebyggande av HIV/AIDS.

Sidor