Sökformulär

FNs Människorättsråds periodiska granskning

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2018:1
År: 2018
Sidnummer: sid 19
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: www.svensk-kubanska.se
Ämnesord: Kuba, FN, Mänskliga rättigheter
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 2.5 Sverige
Fil: kuba_1.18_s19fn.pdf (67.97 KB)
I många år drev USA och allierade kampanj mot Kuba i FNs MR-kommission, och bortsåg från egna anfallskrig, utomrättsliga avrättningar, tortyr etc.
Kommissionen ersattes av ett nytt MR-råd med en periodisk, systematisk, objektiv granskning av alla medlemsländer. I de granskningarna visar sig Kuba uppnå bland de bästa betygen. Så berömde rådsflertalet Kubas ”goda praktik, hälsovård, utbildning, social trygghet, kultur, social delaktighet, frihetliga klimat, öppna process med civilsamhällets organisationer i hela i landet, och den positiva roll Kuba spelar i det nya MR-rådet.