Sökformulär

Fidelfixering skymmer sikten Medierapportering om kommunistpartiets 6e kongress

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2011:03
År: 2011
Sidnummer: 3-3
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: http://www.svensk-kubanska.se/
Ämnesord: Opinionsbildning, Information, kommunikation och media, Sverige, Kuba
Fil: mediarapportering_kuba_3.11.pdf (143.49 KB)
Två moderata riksdagsledamöter krävde i en motion att ”det tillsätts en oberoende internationell granskning av förhållandena på det kubanska fängelset på Guantánamo”. Så långt har demoniseringen av Kuba gått att de inte vet att tortyrlägret är USAs, på ockuperad kubansk mark. Kanske är det inte så konstigt eftersom det hetat ”Kubafångar” och ”fånglägret på Kuba” samtidigt som det enda medierna tar upp från övriga Kuba är ”politiska” eller ”samvetsfångar”.
Så fungerar den medievärld som bara gör punktnedslag om de fruktansvärda övergrepp USA-regimen begår med krig och ockupationer, tortyr, utomrättsliga avrättningar etcetera och trots alla uppenbara lögner tar USA-regimens världsbild för sann. Det är rena Kubafogin en ”kunskapsregim, som producerar försanthållna ’kunskaper”.