Sökformulär

Arbete för jämställdhet krävande

Upphovsperson: von Seth, Lina
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
Nummer: 2007:01
År: 2007
ISSN: 0280-7041
Språk: sv
Relation: http://www.sak.se/arkiv/afghannytt/index.html
Ämnesord: Hållbar utveckling, Afghanistan, Internationellt bistånd, Genus och jämställdhet
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: arbete_jamstalldhet_07_01.pdf (527.71 KB)
Inom NSP:s målsättning att minska fattigdomen och stärka lokalsamhället finns två delmål: jämställdhet och stöd till sårbara samhällsgrupper.
Ytterligare grundprinciper är demokratiska beslutsprocesser som alla får ta del av, transparens, hållbarhet och ansvarsfullt användande av programresurserna. De lokala samhällena ska bidra med minst tio procent av projektutgifterna i form av pengar eller arbete.