Sökformulär

Svensk-Kubanska Föreningen

Mellanöstern i ruiner: Är Latinamerika nästa i USAs strategi för världskontroll?

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2018
Ämnesord: Latinamerika, USA-offensiv, Mjuka kupper
Efter att ha bombat stater och folkliga rörelser sönder och samman i Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, Jemen, inriktar USA sig nu på Latinamerika, för att återta kontrollen över sin ”bakgård”. Mot Kubas och Venezuelas ALBA-allians för utbildning, hälsa, arbete och välstånd i Latinamerika och Karibien satte USA in Gene Sharps metod för ”mjuka kupper” i Latinamerika. USAs militära Sydkommando utvidgade sin närvaro. En militär Kondorplan såg dagens ljus, ”Kondor” efter likheten med 70-tales samordnade utrotningsplan mot Latinamerikas vänster.

Historisk 1 Maj i Havanna

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2018
Ämnesord: Kuba, Latinamerika, 1 Maj, Facklig solidaritet
Jag har varit med många gånger sedan 1968, men detta var den största folksamlingen hittills. En massiv uppslutning – bortåt miljonen unga, barn och gamla, kvinnor, män, svarta, mörkhyade och ljushyllta kubaner manifesterade sitt stöd för den nyvalde presidenten, och den avgångne. I 1-Majtåget deltog också många Kubavänner från Latinamerika, USA och Europa och samlades dagen därpå i ett stort traditionellt internationellt fackligt möte den 2 maj, med bortåt 200 deltagare.
Bioteknologiska framsteg

Upphovsperson: Lisandra Fariñas Acosta,
Medarbetare: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2018
Ämnesord: Kuba, Bioteknologi, forskning, Läkemedel, Syd-Sydsamarbete
BioCubaFarma har nästan 400 forskningsprojekt på gång, av vilka 102 innefattar bioteknologi och många fokuserar på onkologi. Drygt 70 projekt avser nya kubanska patent, och i är deras aktiva ingredienser helt nya. Många projekt inriktar sig på neurologiska sjukdomar. Kubas Vetenskapsakademi lade nyligen i Latinamerikanska Parlamentets hälsovårdsutskott fram en rapport om den kubanska teknologiöverföring som ingår i Syd-Sydsamarbetet, till länder som Brasilien, Venezuela, Kina, Algeriet, Indien, Iran och Sydafrika.Fri marijuana eldar på handeln

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2018
Ämnesord: Kuba, USA, Knarksmuggling, Migration
Kuba har hittills i år beslagtagit tre gånger mer smuggelknark än hela förra året. Enligt Kubas Drogkommission beror det på att de som smugglat kubaner till USA, nu gått över till att smuggla knark andra vägen, sedan Obama avskaffat kubanernas privilegium att få automatiskt uppehållstillstånd i USA om de tar sig in olagligt. Smuggelligorna förlorade sina kunder så de lade om till att smuggla knark andra vägen, till Kuba. Men Kuba fortsätter överenskommet samarbete mot knarksmuggling trots Trumpregeringens nerfrysning av övriga förbindelser.
Källa Granma. Översatt Eva Björklund

Miljömedveten rom

Upphovsperson: Angel Freddy Pérez Cabrera
Medarbetare: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2018
Ämnesord: Kuba, Miljömedvetande, Förnybar energi, solcellstak
Cubays romfabrik Agustín Rodríguez Mena i Villa Clara är föregångare i användning av förnybar energi. Den hundraåriga romfabriken använder nu bara förnybar energi med en hel solcellspark på taket som ger 900 megawatt/år. Den kan också ta vindstyrkor på upp till 420 km/timmen. Fabriken använder bara 38 procent, övriga 62 säljer de till nationella elnätet. Förnybar energi och ansvarsfull avfallshantering gav Cubayfabriken Länets Miljöpris, och FNs Utvecklingsorganisation UNDPs pris till företag som gör enastående insatser för renare tillverkning.

USAs Kubablockad, värre än du tror

Upphovsperson: Cubainformación noticias
Medarbetare: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2018
Ämnesord: USA, Kuba, Europa, Penningtransaktioner, Finansblockad
Att USA blockerar Kubas utrikeshandel är allmänt bekant, men inte att USA tvingar världens banker att betala ”böter” till USA om de handlar med Kuba. Så de inte bara vägrar betalningar till och från Kuba, utan också mellan solidaritetsorganisationer i Europa och till Latinamerika. I september 2017 vägrade en holländsk bank en överföring från en holländsk till en tysk solidaritetsförening: ”genomför inte transaktioner som har direkt eller indirekt anknytning till vissa länder”. Exemplen är många. USAs blockad beräknas ha kostat Kuba 125 miljarder US$ i löpande priser.

Att välja Díaz Canel

Upphovsperson: Raúl Castro
Medarbetare: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2018
Ämnesord: Kuba, Kvinnor, Parlament, regering
Vi lever på en plats och i en tid där vi inte kan begå några misstag. När jag har tid läser jag allt jag kommer över om ödesdigra misstag nutida internationell historia, i olika länder, som gjort slut på processer med följder som många andra länder dyrt fått betala. Kamrat Díaz Canel har under många år visat mognad, arbetsförmåga, stadig ideologisk grund, politisk känslighet, revolutionärt engagemang och trofasthet. Hans upphöjning till de högsta ansvarsposterna har inte skett förhastat, på en höft. Till skillnad från tidigare val av unga ledare.
Översättning Eva Björklund
Nytt parlament, Flertal kvinnor

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2018
Ämnesord: Kuba, Kvinnor, Parlament, regering
I valen till Nationalförsamling 11 mars deltog 82,9 procent av drygt 8,9 miljoner röstberättigade. Ogiltiga valsedlar knappt 6 procent. Kvinnorna blev för första gången flertal med 53 procent av platserna.
Den 19 juli valde Nationalförsamlingen ny regering – 17 ministrar – medelålder 60 år, varav 7 kvinnor – 47 procent. Den nyvalde presidenten är tillika regeringschef, och parlamentet valde Salvador Valdés Mesa till förste vice regeringschef/statsminister, och flera vicen till.
Sammanfattning Grundlagsprojektet

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2018
Ämnesord: Kuba, Deltagande Demokrati, Grundlagsprojekt
Grundlagsförslaget som nu debatteras i folkrådslag över hela landet, bekräftar Kubas politiska, ekonomiska och socialt socialistiska karaktär. De flesta nyheter avser sådant som redan genomförts i praktiken, som decentralisering, mer marknadsinslag, rätt för privata företag att anställa personal m.m. Samt två nya stora ändringar: avskaffa generella varusubventioner och dubbla valutan. Och några omdiskuterade som samkönade äktenskap, begränsning av valbarheten till president, och centralt utsedda länsstyrelser som ersätter de folkvalda länsförsamlingarna.Grundlagsdebattens historia, Unikt folkligt deltagande

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2018
Ämnesord: Kuba, Deltagande Demokrati, Grundlagsdiskussion
Fram till 1975 gällde tidigare grundlag, på USA-mönster. Då lades ett förslag fram till ny grundlag med folkvalda beslutande församlingar på alla nivåer. Det diskuterades på Kubas första folkliga rådslag där i stort sett hela den vuxna befolkningen deltog, följt av beslutande folkomröstning. 2002 infördes socialism genom rådslag och folkomröstning. Under 90-talskrisen öppnades utan grundlagsstöd för vissa marknadsinslag och på 2000-talet inleddes processen för att ta fram en ny grundlag, genom landsomfattande rådslag och folkomröstning, som genomfördes 2018.Sidor