Sökformulär

Svensk-Kubanska Föreningen

Lönerna höjdes, pensionerade lärare lockades tillbaka

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Arbetsliv, Utbildning och skola, Kuba
Under 90-talets ekonomiska kris förlorade lärarlönerna i köpkraft. När den ekonomiska tillväxten kom igång kunde löner börja höjas, vilket ledde till en ökning av lärarantalet. Men med de små klasstorlekarna och det utbyggda skolsystemet råder ändå brist på lärare. Inför skolstarten 2008 hade nästan 5 000 pensionerade lärare hörsammat en uppmaning att ställa upp för att täcka bristen mot full lön och pensioner. Totalt ökade lärarantalet från 200.000 år 2000 till 250.000 år 2009.

De Fem Kubanerna: Terroristbekämpare eller spioner?

Upphovsperson: Ramírez, Vania
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Folkrätt, Politiska fångar, Rättsskandaler, Kuba, USA
Det var rubriken på det seminarium som Vänsterns Studentförbund och Café Pan-Afrika ordnade den 22 april på Stockholms Universitet. Författaren René Vázquez Díaz inledde med en mängd konkreta exempel på Miamibaserade terrorhandlingar riktade mot Kuba, som bakgrund till De5 kubanerna fängslade i USA. Professorn i Internationell rätt Said Mahmoudi, klargjorde Kubas rätt att försvara sin befolkning mot terrorhandlingar, den orättvisa och manipulerade rättegången i Miami, kritiken från FN:s arbetsgrupp för undersökning av godtyckliga godtyckliga fängslanden.

Lärare med hög status

Upphovsperson: Nilsson, Ola
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Arbetsliv, Utbildning och skola, Kuba
Läraryrket har haft hög status på Kuba efter 1959. Lärarförbundet är med i fackliga centralorganisationen CTC och organiserar alla som arbetar inom utbildningen, från barnskötare till universitetslektorer och forskare och all övrig personal i kök, städning mm. Skolan är statlig och styrs av utbildningsdepartementet. Undervisningen är målstyrd utifrån läroplanen och läraren väljer själv de metoder och pedagogiska verktyg som passar gruppen.

Kubavänner i Sofia

Upphovsperson: Ramírez, Vania
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Antiimperialism, Internationell solidaritet, Europa, Kuba
Den XV:e Europeiska Solidaritetsträffen med Kuba anordnades i år 14 - 16 maj i Sofia, Bulgarien. Till höjdpunkterna hörde Elizabeth Palmeiro - hustru till Ramón Labañino, en av De5 kubanska politiska fångarna i USA - och Aleida Guevara. Från Sverige presenterades Kvinnokampanjen med brev till Michelle Obama som vädjar att hon ska göra vad hon kan för att Olga Salanueva och Adriana Pérez ska få inresevisum till USA och kunna besöka sina män.

Fidelbok

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Nationella befrielsekamper, Antiimperialism, Politisk historia, Kuba
Författad av Nestor Kohan och tecknad av Nahuel Schermas gavs den ut för fyra år sedan i Argentina, med rubriken ”Fidel för nybörjare”, som efterföljare till Marx, Che, Gramsci osv ”för nybörjare”. Nu har ”Fidel” kommit på engelska på ”Seven Stories Press”. Baksidestexten konstaterar: ”I USA, 15 mil från Kubas kust, väcker Fidel Castro starka känslor: några säger att han är diktator, andra kallar honom befriare.”

Chucho Valdés i Stockholm: Oemotståndlig ren musik

Upphovsperson: Sandblad, Maria
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Musik, Sverige, Kuba
Blött, blåsigt, blåfruset – sista dagen på Stockholm Jazz Fest var rekordkall. Ändå var det fullt framför scenen när Chuchu Valdés med sin grupp Afro -Cuban Messengers (en blinkning till legendariska Jazz Messengers) klev in. Chuchu Valdez är inte bara en av Kubas största musiker han har dessutom kammat hem sju Grammy och anses han vara en av de största latinjazzpianisterna genom tiderna, i världen. Med var också syster Myra med oemotståndlig ren musik, rytm, bus och oändliga röstresurser.

Riksdagsdebatt om Kuba: Sverige förlorar viktig miljökunskap

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Politiska taktiker och strategier, Europa, Miljö och ekologi, Klimat och klimatförändringar, Kuba, USA
För första gången på länge vågade någon sig på att ta upp Kuba i riksdagen utan att fokusera på ”omfattande brott mot mänskliga rättigheter”. Det var miljöpartisten Jan Lindholm som i en interpellation menade att världen inte har råd att avstå från den kunskap Kuba kan bidra med när vi står inför den största utmaning världen någonsin mött. Han pekade på Kubas höga utbildningsnivå och framsteg med decentraliserad elförsörjning, lokal produktion, förnybara energikällor, avancerad vattenteknik, kemikaliefri stadsnära livsmedelsodling osv.

Hållbart jordbruk i förorten

Upphovsperson: Arrhed, Sture
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Jordbruk, Miljö och ekologi, Kuba
Med stöd av sin omfattande erfarenhet av jordbruk i stadsmiljö tacklar Kuba nu utmaningen att trygga tillgången på mat genom att ta jordbruket till förorterna. Det är en fråga om nationell säkerhet och ska omfatta så många människor som möjligt, och alla former av jordägande. Kärnfrågan är att få matproduktionen närmare städerna där 76 procent av Kubas 11,2 miljoner invånare bor. Det kommer också att skapa gröna lungor runt städerna och bidra till nyplantering vid vattendrag.

Sidor