Sökformulär

Afghanistan-nytt

Ny ambassadör uppskattar den svenska folkrörelsens bidrag till Afghanistan

Upphovspersoner: Brieger, Natasha | Lennartsdotter, Anna (foto)
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2004
Ämnesord: Afghanistan, Politiska institutioner, Internationellt bistånd
I mars 2004 blev Ann Wilkens ackrediterad som ny svensk ambassadör till Afghanistan. Vägen till ambassaden i Islamabad, där hon sedan ett antal månader tjänstgör som ambassadör för Pakistan, har gått via Etiopien och Luxemburg. Hon har också varit chef för UD:s Afrika- och Mellanösternenhet.
Ann Wilkens tycker att det är en spännande tid att vara i regionen och ser det som sin utmaning att ”upprätthålla den svenska profilen i Afghanistan”.

Fotoutställning på turné

Upphovsperson: Francke Ohlsson, Bodil
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2005
Ämnesord: Sverige, Afghanistan, Asien, Bildkonst och film
Som berättades i förra numret av Afghanistan-nytt visades fotoutställningen 3 x Afghanistan på
Trelleborgs museum i oktober 2004. Utställningen flyttades därefter över till Bastionskolan i Trelleborg. Intresserade lärare hade besökt utställningen på
muséet och önskade få den till sin gymnasieskola.

Yawkowlangs räddning

Upphovsperson: Persson, Christer
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2004
Ämnesord: Landsbygdsfrågor, Afghanistan, Utbildning och skola
Yawkowlang-distriktet ligger längst västerut i provinsen Bamyan, 10–11 timmar med bil från Kabul. Det går även att komma hit med FN-flyg. Här finner man bland annat den utomordentligt vackra naturliga dammen Band-e-Amir. Här är inte bara bedövande vackert, i dag anses även Bamyan vara den kanske säkraste provinsen i hela Afghanistan.

Sanningens ögonblick

Upphovsperson: Persson, Christer
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2004
Ämnesord: Afghanistan, Utbildning och skola
Det första intrycket är viktigt.
Det allra första ögonblicket.
Ögonblicket innan någon har sett dig. Det är då du kan se om barnen verkligen trivs, om det
är spännande att få gå i skolan. Att få
lära sig. Att få utvecklas. När de väl har upptäckt dig, är det naturligtvis spännande ändå – med fyra okända ansikten, varav ett utländskt som talar engelska. Vi besöker flickskolan Nazwame Markaz i centrala Yawkowlang,
i provinsen Bamiyan.

Vetefälten i Kapisa – ett sätt att leva

Upphovsperson: Lehman, Ulrika
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2005
Ämnesord: Afghanistan, Internationellt bistånd, Jordbruk
Ungefär 80 procent av Afghanistans befolkning sägs arbeta inom jordbruk. Svenska Afghanistankommittén har i princip sedan starten i början av 1980-talet arbetat med jordbruksfrågor, ett lika viktigt som spännande verksamhetsområde.
Men nu har förhandlingar inletts om att låta jordbruksprogrammet utvecklas under en annan organisation. Just nu pågår förhandlingar med organisationen Cooperation of Afghan Relief (CoAR)
som hittills bedöms vara en lämplig arvtagare av jordbruksprogrammet.
Ett överlämnande skulle också ge SAK ett tydligare fokus i arbetet för utveckling i Afghanistan.

Idrottsmän försvarar de afghanska färgerna

Upphovspersoner: Hatch Dupree, Nancy | Hjukström (övers), Charlotte
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2004
Ämnesord: Afghanistan, Idrott och sport
Samtidigt som Afghanistanbedömarna i Berlin
ägnade sig åt dystra prognoser, möttes afghanska idrottsmän och kvinnor av välkomstjubel och dånande applåder när de trädde in på Jinnah Stadium i spetsen för de 1 100 deltagare från åtta sydasiatiska länder i den nionde upplagan av South Asian Federation Games. De afghanska representanterna hälsades med särskild värme eftersom detta var deras debut i de Sydasiatiska spelen.

Ett rop på rättvisa

Upphovsperson: Almqvist, Börje
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2005
Ämnesord: Afghanistan, Mänskliga rättigheter, Konfliktlösning
Krigsförbrytarna måste straffas och avlägsnas från offentliga poster. Det anser en majoritet av befolkningen i Afghanistan i en undersökning genomförd av Afghanistans oberoende människorättskommission som publicerades i början av 2005. Studien tar upp frågan om vad ”folk” anser ska göras med de senaste 25-årens afghanska krigsförbrytare.

Jämställdhet – en fråga för alla: kvinnors situation, parlamentet, framtiden

Upphovsperson: Lillesaar, Wiiu
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2005
Ämnesord: Afghanistan, Socialhistoria, Internationellt bistånd, Genus och jämställdhet
Situationen för afghanska kvinnor har varit i fokus och debatterats under flera år. Internationella organisationer, kvinnoorganisationer och enskilda debattörer runt omkring i världen har genom åren gjort den afghanska kvinnans sak till sin. Få av oss som följde debatten under talibantiden glömmer väl EU-kommissionären Emma Boninos aktion, hennes uppmaning i massmedia till en ros för varje afghansk kvinna.

Islam vs islamism

Upphovsperson: Kristiansson, Bengt
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2005
Ämnesord: Afghanistan, Islam
Temat för detta nummer av Afghanistan-nytt är islam i Afghanistan.
Temat för vårens internationella seminarium (2005) är militant islamism (fundamentalism)
och dess roll i Afghanistan. Islam har på senare tid gett upphov till nyare termer såsom politisk islam, islamism, radikal och globaliserad islam etc. Begreppet fundamentalism har alltför ofta blivit liktydigt med islam. Klargörande av språkbruket är behövligt, inte minst hur det politiskt används eller missbrukas och hur politiska processer och förhållanden påverkar islam.

Sidor