Sökformulär

Folkrätt

De Fem Kubanerna: Terroristbekämpare eller spioner?

Upphovsperson: Ramírez, Vania
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Folkrätt, Politiska fångar, Rättsskandaler, Kuba, USA
Det var rubriken på det seminarium som Vänsterns Studentförbund och Café Pan-Afrika ordnade den 22 april på Stockholms Universitet. Författaren René Vázquez Díaz inledde med en mängd konkreta exempel på Miamibaserade terrorhandlingar riktade mot Kuba, som bakgrund till De5 kubanerna fängslade i USA. Professorn i Internationell rätt Said Mahmoudi, klargjorde Kubas rätt att försvara sin befolkning mot terrorhandlingar, den orättvisa och manipulerade rättegången i Miami, kritiken från FN:s arbetsgrupp för undersökning av godtyckliga godtyckliga fängslanden.

Internationella Juristkommissionen pekar på brott

Upphovsperson: Thunberg, Lena
Tidskrift/källa: Västsahara
År: 2012
Ämnesord: Ockupationer, Västsahara, Folkrätt
Svenska folkrättsjurister kräver:
- Ställ de som är ansvariga för brott
mot mänskliga rättigheter inför Internationella domstolen i Haag!
- Västsaharas rätt till självbestämmande måste respekteras av alla
länder och förverkligas!
- Alla kränkningar av mänskliga
rättigheter måste stoppas och förhindras genom att MINURSO:s mandat
utvidgas!

Sarayakufolket stämmer staten i Ecuador

Upphovspersoner: Blanco Valer, Carmen | CONAIE, (foto)
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2011
Ämnesord: Naturresurser, Multinationella företag, Ursprungsfolk, Folkrätt, Mänskliga rättigheter, Juridiska institutioner, Latinamerika, Ecuador
Sarayakufolket i Amazonas har länge fört en kamp mot exploateringen av olja på deras territorier. I juni i år stämde de den ecuadorianska staten inför den Interamerikanska Domstolen
för Mänskliga Rättigheter. En historisk process – i en kamp där Latinamerikagrupperna under
många år varit engagerade.

FN och urbefolkningarna: en relation i utveckling

Upphovsperson: Igualikinya, Niskua
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2011
Ämnesord: Minoritetskulturer, Folkrätt, Mänskliga rättigheter
Ledare: I maj 2011 samlades representanter för ursprungsbefolkningar från när och fjärran i New York och Förenta Nationernas högkvarter för den tionde sessionen av FNs Permanenta Forum för Urbefolkningsfrågor. och därmed har hela tio år av diskussion pågått angående urbefolkningsfrågor, framförallt
för att förbättra tillämpningen av urbefolkningars
rättigheter i praktiken.

Västsahara- ett annat Palestina

Upphovspersoner: Thunberg, Lena | Thunberg, Lena (foto)
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2012
Ämnesord: Ockupationer, Algeriet, Marocko, Mauretanien, Västsahara, Naturresurser, Handelsavtal, Internationellt bistånd, Flyktingar, Spanien, Folkrätt
Lena Thunberg beskriver den svåra situationen i de västsahariska flyktinglägren, ger en kort historik över Västsahara från att ha varit en spansk koloni till att bli ockuperat av Marocko. Hon tar även upp EU:s folkrättsvidriga fiskeavtal med Marocko som experter anser vara en skam för Europa.

”Jag har förlorat mitt öga men inte mitt land!”

Upphovsperson: Strömdahl, Jan
Tidskrift/källa: Västsahara
År: 2007
Ämnesord: Marocko, Folkrätt, Västsahara, Mänskliga rättigheter, Statlig repression
- Ni måste resa till det ockuperade Västsahara och se själva! Detta uppmanar den västsahariska studenten Soultana Khayya till vid ett besök i Sverige i september.

- I början av maj hade flera hundra västsaharier samlats på universitetet i Marrakech för att fira Polisarios födelsedag. Allt var lugnt och fredligt.
Plötsligt dök hundratals marockanska poliser upp och var väldigt aggressiva. En grupp poliser koncentrerade sig på mig.

Stjäl inte våra råvaror!

Upphovsperson: Thunberg, Lena
Tidskrift/källa: Västsahara
År: 2007
Ämnesord: Marocko, Västsahara, Folkrätt, Bojkotter
Lamine Yahiaoui, Polisarios representant:
- Västsahara är ockuperat av Marocko. Detta erkänner inte den marockanska regimen och uppfyller inte heller sina plikter gentemot det ockuperade folket. Investeringar och andra ekonomiska åtaganden i Västsahara är därför brott mot internationell lag.

Sidor