Sökformulär

Guatemala

AP-fondsbroschyren: Detta kuvert är viktigare än det andra du brukar få

Upphovspersoner: Klemedsson, Jesper (foto) | Sandberg, Christin (foto) | Wåhlin, Malena (foto) | Latinamerikagrupperna (SAL)
Utgivare: Latinamerikagrupperna | Latinamerikagrupperna
År: 2012
Ämnesord: Naturresurser, Multinationella företag, Europa, Sverige, Mänskliga rättigheter, Miljöföroreningar, Latinamerika, Guatemala, Peru
Broschyren handlar om AP-fonderna, som förvaltar våra pensionspengar, och hur de investerar i en lång rad företag som bryter mot mänskliga rättigheter och allvarligt skadar miljön. Två av dessa företag och deras verksamhet i Latinamerika tas upp som exempel.

"Vi kan inte äta sockerrör"

Upphovspersoner: Karlsson, Lina | Cubur Pirir, José Gabriel
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2012
Ämnesord: Våld och konflikter, Tvångsförflyttning, Jordbruk, Multinationella företag, Handelsavtal, Jordlöshet, Europa, Bioenergi, Miljöföroreningar, Latinamerika, Guatemala
Med associeringsavtalet som EU och Centralamerika förhandlat fram förväntas exporten av etanol från Guatemala till Europa öka. För befolkningen i Valle del Polochic i östra Guatemala kan avtalet leda till ödesdigra konsekvenser i form av tvångsförflyttningar och minskad tillgång till jordbruksmark.

El precio del oro

Upphovsperson: Latinamerikagrupperna, (SAL)
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Lucha sin fronteras
År: 2011
Ämnesord: Naturresurser, Multinationella företag, Europa, Sverige, Mänskliga rättigheter, Miljöföroreningar, Latinamerika, Guatemala, Peru
Entrevista con Christin Sandberg
sobre las malas inversiones de
Suecia y la campaña para
incidencia política para sensibilizar a la
población en Suecia, donde sus fondos de
pensiones están invertidos en empresas
que violan los derechos humanos.

Sidor