Sökformulär

Skuldavskrivningar

Tveka inte, säger Mandela

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2005
Ämnesord: Politiska institutioner, Skuldavskrivningar, Fattigdom, Ekonomiska institutioner
"Fattigdomen är ingen naturkatastrof utan har skapats av människor.
Fattigdomen kan utplånas av människor. Detta är inte en fråga om välgörenhet utan en fråga om rättvisa." Det sa Nelson Mandela inför de rikaste staternas diskussioner om avskrivningar av de fattiga ländernas skulder.

Töväder för skuldavskrivning: men tveksamt om Nord verkligen vill se starka ekonomier i Syd

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2005
Ämnesord: Handelsavtal, Skuldavskrivningar, Afrika
"Skriv av Afrikas skulder". Den uppmaningen riktar den brittiske finansministern Gordon Brown till världens rikaste länder. Därmed instämmer han i kraven från African Social Forum som hölls i Zambia strax före jul. Men frågan
är om dessa olika parter är eniga om hur avskrivningar ska gå till.

Ett litet steg åt rätt håll

Upphovsperson: Hermele, Kenneth
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2005
Ämnesord: Skuldavskrivningar, Afrika, Ekonomiska institutioner
Finansministrarna i G8 har beslutat att skuldsanera 18 länder, därav 14 i Afrika. Det gäller dessa länders skulder till Världsbanken, Internationella valutafonden IMF och Afrikanska utvecklingsbanken.
Och det gäller en total avskrivning av utestående skuld, inte bara räntor och amorteringar. Därmed skulle dessa länder, som alla deltar i skuldsaneringsprogrammet HIPC, bli av med sina kvarstående skulder till dessa tre institutioner. De bilaterala skulderna omfattas dock inte. Kravet för skuldlättnaden är att de berörda länderna fortsätter att prioritera en politik för att minska fattigdomen och bekämpa korruptionen.
Det är ett välkommet beslut, något som skuldnätverk och folkrörelser i Nord och Syd krävt länge. Men G8:s beslut är också dåligt då bistånd från Nord ska användas för att lösa de fattiga ländernas skulder till dessa två institutioner.