Sökformulär

Syrien

Israel förbjuder import av Harry Potter och Amos Oz på arabiska med stöd av lag från brittiska mandatets tid

Upphovsperson: Spiro, Gideon
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2009
Ämnesord: Yttrandefrihet, Rättsskandaler, Litteratur, Palestina, Israel, Libanon, Syrien, Rättstillämpning och rättssäkerhet, Kulturföreningar och kulturinstitutioner
I Israel gäller fortfarande en förordning från 1939 från det brittiska Palestinamandatet, som förbjuder handel med fiender. De omständigheter som föranledde det
andra världskriget finns inte längre,
men i Israel står tiden still. Mot den bakgrunden bad bokimportören och förläggaren Abassi att få
bli befriad från bannlysningen av böcker utgivna i Libanon och Syrien,
vilka definieras som fiendestater. Och faktiskt så uttalade juridiska enheten på finansdepartementet att importen av sådana böcker inte skulle uppfattas som handel med fienden. Så har det varit i 30 år.
I slutet av 2008 fick Salah Abbasi brev från Finansministeriet, som meddelade att fr. o. m. nu hade ett förbud trätt i kraft mot import av böcker utgivna i Libanon och Syrien - även om de köpts i Egypten eller Jordanien - , byggt på 1939 års förordning om att handel med fienden
är förbjuden. Finansdepartementet angav inga skäl till detta beslut.
Godtycket råder.

Syrien – ett land med rik historia.

Upphovspersoner: Persson, Henrik | Föreningen Fjärde Världen
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2013
Ämnesord: Krig, Kultur- och informationsallmänningar, Politisk historia, Syrien
Vad är Syrien för ett land? Det är ett land av bördiga slätter, höga berg ochöknar och hem för olika etniska och religiösa grupper, inklusive arabiska alawiter, arabiska sunniter, kristna,araber, armenier, assyrier, druser,kurder och turkar.Arabiska sunniter utgör majoriteten av befolkningen. Bakom kriget finns stormakterna,som USA och Ryssland. De som får betala priset är alla vanliga civila syrier.