Sökformulär

Kultur- och informationsallmänningar

Remissvar till förslag om regional biblioteksplan för Stockholms län

Upphovspersoner: Bergstrand, Maria | Världsbiblioteket
Utgivare: Världsbiblioteket
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Kultur- och informationsallmänningar, Information, kommunikation och media
En biblioteksplan för stockholmsregionen för perioden 2009-2011 skall upprättas. Den regionala biblioteksplanen skall ge en bild av regionens biblioteksverksamhetoch visa på samverkansmöjligheter mellan olika biblioteksaktörer i länet. Världsbiblioteket är remissinstans för planen och är positiv till samverkansinitiativ. Världsbiblioteket lyfter även fram vikten av demokratiperspektivet, fri tillgänglighet till information och gemensam kompetensutveckling.

Digitala bibliotek kan komplettera fildelning

Upphovsperson: Jonstad, David
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Yttrandefrihet, Copyleft och upphovsrättskritik, Information, kommunikation och media, Rättstillämpning och rättssäkerhet, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Upphovsrätt och patent, Kulturpolitik, Kultur- och informationsallmänningar
Domen mot The Pirate Bay väcker bland annat frågan om hur kulturskapare ska kunna få
betalt utan att tillgången till information begränsas. Några förslag är bredbandsavgift och att skapa digitala bibliotek.

Nya Darienlibrary.org har öppnat

Upphovsperson: Laajala, Kalle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2008
Ämnesord: Open Source, USA, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Internet, Kultur- och informationsallmänningar, Information, kommunikation och media
När biblioteket i Darien, Connecticut lanserade sin nya webbplats den 1 september hade ryktet redan gått några varv inte minst i bloggosfären. En sprillans ny biblioteksbyggnad står klar i början av 2009 och sajten sägs utgöra första steget mot biblioteket i det tjugoförsta århundradet: ”We want it to be the heart and intellectual center of our community”, skriver directorn på startsidan. Vägen dit går på alla plan. Man ser över både onlinenärvaron och det fysiska rummet. Tar plats.

Som sälen söker sig till isvaken för att få frisk luft...

Upphovsperson: Svensson, Gunnar
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Kultur- och informationsallmänningar
"Som sälen söker sig till isvaken för att få frisk luft, söker sig människan till biblioteket för att andas ut. I min barndoms Härnösand låg biblioteket ovan fisktorget. En fiskhall sträckte sig djupt under böckernas värld.
Likt en säl dök jag in på biblioteket, ingen strömming i munnen, dock lånekort i fickan."

Detta har hänt...

Upphovsperson: *, *
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Sociala och politiska aktivister, Europa, Sociala forum, Kultur- och informationsallmänningar
Under maj spurtar alla organisationer för att få klart sina program på ESF i Malmö. Åtminstone två
aktörer med biblioteksanknytning kommer att finnas. Det vet vi redan nu:
Världsbiblioteket planerar tre seminarier: en presentation av www.globalarkivet.se, en debatt under
den preliminära rubriken: ”Open Access - communistic gift economy or supplement to the capital?”
och så vill man göra något om världslitteratur
Det nyskapade nätverket ”Librarians for informational commons and another Europe” planerar
två seminarier preliminärt 18 resp. 20 september: Ett om Public Lending Rights och ett med en
preliminär inriktning mot “the role of the library in the construction of informational commons and
another Europe.” - för att citera den sammanhållande kraften Mikael Böök från Finland.

BiS nya program!: reviderat och nu antaget på BiS årsmöte i Borås 13 mars 2009

Upphovsperson: *, *
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Allmänningar, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Non-Governmental Organizations (NGOs), Genus och jämställdhet, Kultur- och informationsallmänningar, Socialism
Inledningen till BiS program: "Föreningen Bibliotek i Samhälle
(BiS) vill på socialistisk grund – men partipolitiskt obunden – verka för ett demokratiskt samhälle och ett biblioteksväsen till för alla. För BiS representerar socialismen idén om mänsklig frigörelse och utveckling,
baserad på jämlik fördelning av materiella, sociala och kulturella tillgångar."

Sidor