Sökformulär

Taxation

Skattjakten : Var skattar företag med verksamhet i utvecklingsländer?

Upphovsperson: Areskog Bjurling, Kristina
Utgivare: Swedwatch | Diakonia
Tidskrift/källa: Swedwatch Report
År: 2013
Ämnesord: Zambia, Svenska företag, Företagens samhällsansvar, Multinationella företag, Taxation
Zambia förlorar drygt sex miljarder kronor varje år i olovliga finansiella flöden och skatteflykt. Få företag berättar hur mycket skatt de betalar i landet och bristen på insyn försvårar utveckling.

Swedwatch har undersökt hur företag skattar i utvecklingsländer i allmänhet och hur fyra svenska bolag skattar i Zambia i synnerhet. Utvecklingsländer beräknas ha förlorat minst sex gånger mer i olovliga finansiella flöden under de tio år mot vad samma länder fick i bistånd under samma period. FN och OECD identifierar skatteflykt som ett av de största hindren för fattigdomsbekämpning och frågan växer just nu fram som en ny fråga inom företagsansvar (Corporate Responsibility). Men Sandvik, Atlas Copco, SKF och Ericsson har fortfarande inte tagit upp frågan inom sitt arbete med företagsansvar. Rapporteringen kring vad företagen betalar i skatt i Zambia, eller andra enskilda utvecklingsländer är helt obefintlig i bolagens årsredovisningar. Samtliga av de undersökta företagen saknar publika skattepolicies som uttalar vilka principer bolagen följer för sin skatteplanering globalt.

Swedwatchs granskning har inte kunnat slå fast att något av de fyra bolagen ägnar sig åt oetisk skatteplanering eller olagliga skatteflyktsupplägg, men transparensen kring bolagens vinster och skatter i utvecklingsländerna behöver förbättras avsevärt. Möjligheten att granska bolagens skatteplanering begränsas både av sekretesslagstiftning i Zambia och att bolagen inte vill lämna ut information

More Tax, Better Governments

Upphovsperson: Hårsmar, Mats
Utgivare: Nordiska Afrikainstitutet, Globalization, Trade and Regional Integration | Nordiska Afrikainstitutet
År: 2010
Ämnesord: Taxation, Tax systems, Tax reform, Tax revenues, Fiscal administration, Governance, Foreign aid, Aid dependency, Business and economics, Ekonomi
It has been argued that aid donors should focus more on supporting low-income countries to broaden their tax base and raise overall taxation. Besides increasing revenue, this has also a political objective. When citizens are taxed without excessive coercion, taxation can contribute considerably to improved governance and accountability, and to state building. Due to the effects of the financial crisis, calls for increased mobilisation of domestic resources are now being renewed. But is broadened taxation a viable strategy? Some signs of progress are visible in sub-Saharan Africa. However, governments and donors need to see taxation as part of the broader framework of social contracts and not to lose sight of the bigger picture.