Sökformulär

USA-Kuba

Kontakter har förekommit hela tiden

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2016
Ämnesord: USA-Kuba, Förhandlingar, blockad, Politisk historia

Alltsedan USA 1961 bröt med Kuba har hemliga kontakter och möten ägt rum, parallellt med våldsamma hot från norr. Carter slöt avtal om intressekontor 1977. Reagan (1980-88), övervägde att bomba ön, och ingrep militärt i Nicaragua, El Salvador och hela Centralamerika. Och invaderade Grenada. Kubas stöd till Angola tvingade USA och Sydafrika till fredsförhandlingar. När Kubas handelspartner kollapsat skärpte Bill Clinton den ekonomiska krigföringen mot Kuba.

Liberalisera Kubas ekonomi - för vem?

Upphovsperson: Manuel E. Yepe
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2016
Ämnesord: USA-Kuba, Marknads-, plan- och blandekonomi, Socialism, Mänskliga rättigheter
Obamas mål är ”att främja normaliseringen av förbindelserna”. Men det är ju inte ”normalt” att kräva kapitalistiskt regimskifte av grannlandet, för att motsvara USAs syn på ”mänskliga rättigheter”, synonyma med deras kapitalistiska system. Och som utifrån FNs MR-definitioner uppnås i högre grad i Kuba. 2011 deltog kubanerna i 163 000 mycket demokratiska folkliga rådslag 2011 med i revideringen av färdplanen för förändringar inom socialismen.

OFAC ”Byrån för kontroll av utländska tillgångar”

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2016
Ämnesord: USA-Kuba, blockad
USAs ekonomiska, finansiella och handelsblockad är det främsta hindret för Kubas utveckling. Redskapet är OFAC, USAs Finansdepartements ”Byrå för kontroll av utländska tillgångar”. Inför Obamas Kubabesök utfärdade OFAC mångmiljardböter för utländska bolag för handel med ”fienden”. Det var några dagar efter Kubas utrikeshandelsministers besök i Washington för samtal om ”öppnade förbindelser”. OFAC har under Obamas presidenttid utdömt sådana böter i 48 fall.

Guantánamobasen, USA:s militärbas på Kuba

Upphovsperson: Louise Österlin
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2016
Ämnesord: USA-Kuba, Ockupation, Politiska fångar, Tortyr
Fram till år 2002 kände få till USAs bas på ockuperad mark på Kuba. Men efter kriget mot Afghanistan 2001 och Irak 2003 förvandlades USA basen till koncentrationsläger för tortyr av fångar som påstods vara terrorister.Basen är USAs äldsta på utländsk mark, sedan USA segrade i Spansk-Amerikanska 1898 och la beslag på hela Kuba. Sedan 1959 kräver Kuba att området ska återlämnas till Kuba. Detta och hävandet av USAs blockad är villkor för normala förbindelser mellan länderna.

Obamas plan

Upphovsperson: Christine Vaple
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2016
Ämnesord: USA-Kuba, Ockupation, Politiska fångar
Obamaregeringen har sedan 2009 försökt stänga fånglägret i Guantánamo och föra över ”lågriskfångar” till andra länder. Övriga ska föras till fängelser i USA. Men kongressen har förbjudit fångförflyttning till USA. Den 23 mars överlämnade Obama sin plan för stängning av fånglägret till kongressen. 91 fångar finns fortfarande kvar i Guantanamolägret.

Onkel Sams brorsbarn

Upphovsperson: Fernando Ravsberg
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2016
Ämnesord: USA-Kuba, Undergrävande verksamhet
Kubanska oppositionens tragiska öde verkar vara att hänga Onkel Sam i kjolarna. En strategi som har isolerat dem, det erkänner även USA. Medan Washington och Havanna bytt samtalston, så håller ”dissidenterna” fast vid sin gamla. Först drömde de om en marinkårsinvasion, sedan att kubanerna att kapitulera inför blockaden sedan terroristattentat och sist ”fredlig opposition”, betald av USA med 20 miljoner dollar/år. Deras förmåga att mobilisera kubaner inskränker sig till några dussin.


USAID: 2 000 US$ för att ”Främja debatt på Kuba”

Upphovspersoner: USAID | Alongthemalecon blogspot
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2016
Ämnesord: USA-Kuba, Undergrävande verksamhet
USAID/Centrum för Privatföretagande utlyser tävling om ”idéer för att förbättra livet i Kuba” med tydliga alternativ till dagens verklighet. Den 17 februari var också sista ansökningsdag för de som vill tillhandahålla ”humanitärt bistånd till politiska fångar och deras familjer, och politiskt marginaliserade grupper i Kuba. Bidrag kan utgå med mellan 500 000 och 2 miljoner US$.

Kuba på USAs Säkerhetsmöte

Upphovspersoner: Jean Guy Allard | ABC News
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2016
Ämnesord: USA-Kuba, Karibien, Säkerhetspolitik
För första gången var en kubansk delegation inbjuden till USAs Karibiska Säkerhetsmöte, denna gång i Jamaica. Generalmajor Antony Bertram Andersson, Jamaicas Försvarsstyrka tackade USA för att de nu gått med på att bjuda in Kuba till detta regionala möte. Och tackade Kuba för att de tackade ja. Amiral Kurt Tidd, ny chef för USAs Miamibaserade Sydkommando, ledde konferensen.

De flesta i USA gillar Kuba

Upphovsperson: NPR News
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2016
Ämnesord: USA-Kuba, Folkopinion, politik
För första gången gillar flertalet i USA nu Kuba – 54 procent enligt Gallup. Men bland republikanerna är det bara 34 procent jämfört med 73 procent av demokraterna, och 53 procent av de oberoende. Synen på Kuba i USA har blivit starkt polariserad och gapet mellan demokrater och republikaner har ökat. Gallup började fråga USAs befolkning om Kuba 1996 och det är först nu som ett flertal säger sig se Kuba i ett fördelaktigt ljus. Undersökningen som gjordes 3-7 januari omfattar 1 021vuxna från 18 år och uppåt i alla 50 delstater och har en felmarginal på 4 procent.

McDonalds i Gamla Havanna ??

Upphovsperson: Cameron, Marce
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2015
Ämnesord: Turism, självbestämmande, Demokrati, USA-Kuba
På sikt kan det komma massor med turister från USA men bolagsinvasion blir det inte. Farhågor att Kuba ska att släppa in USA-bolagen och kulturell återkolonisering är ogrundade. Miljoner vanliga kubaner förblir engagerade för revolutionens hjärtefrågor och har förtroende för ledarskapet. Nu ska USA försöka underkuva Kuba genom att knyta till sig den uppväxande småföretagarsektorn.
Förhandlingar innebär inte att Kuba kapitulerar sig för USAs påtryckningar. Kuba har inte gjort några eftergifter som helst för USAs krav på ”fria val och fri marknadsekonomi”. Med Raul Castros ord: ”på samma sätt som vi aldrig har föreslagit att USA ska ändra sitt politiska system, kräver vi att USA ska respektera vårt.”

Sidor