Sökformulär

Yttrandefrihet

Uttalande om mänskliga rättigheter i Indonesien

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2014
Ämnesord: Demokrati, Yttrandefrihet, Militärer, Indonesien, Östtimor, Västpapua, Politisk historia, Mänskliga rättigheter
Inför Indonesiens presidentval den 9 juli skickade East Timor and Indonesia Network i USA ut ett öppet brev med rubriken ”Uttalande till Indonesiens kommande regering om mänskliga rättigheter (MR)” riktat till det nyvalda parlamentet och den tillträdande presidenten. Brevet undertecknades av 29 internationella och nationella organisationer, däribland Föreningen ett fritt Papua och Östtimorkommittén.

Fidel Castro om Snowden

Upphovsperson: Castro, Fidel
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Blockader, Yttrandefrihet, Information, kommunikation och media, Kuba, USA
”Jag beundrar Snowdens modiga och rättrådiga uttalanden. Han gjorde världen en tjänst genom att avslöja det mäktiga imperiets avskyvärda, ohederliga politik som med sina lögner bedrar världen. […] Det är fullständigt självklart att USA alltid försöker utöva påtryckningar på Kuba men det är inte förgäves som Kuba oförtrutet försvarat sig under 54 år – och kommer att göra det i fortsättningen så länge det behövs – mot det mäktiga imperiet. ”

Öppet brev till svenska medier Varför osynliggör svenska medier Kubas verklighet?

Upphovsperson: Casa Peru-Suecia,
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Blockader, Yttrandefrihet, Opinionsbildning, Information, kommunikation och media, Sverige, Latinamerika, Kuba
När Kuba med orkanen Sandy drabbades av sin värsta naturkatastrof försvann det nästan helt i svenska medier som fokuserade på att det rika nords maktcentrum skulle drabbas. Och i än högre grad tiger svenska medier om den över 50-åriga dagliga katastrof som USAs ekonomiska, finansiella och handelsblockad mot Kuba utgör. Detta oerhörda brott mot kubanernas mänskliga rättigheter förbigås med tystnad samtidigt som mediedrevet går på högvarv så fort något kan utnyttjas för smutskastning av Kuba. Vi begär att svenska medier publicerar detta öppna brev.

Human Rights Watch om Indonesien

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2012
Ämnesord: Yttrandefrihet, Indonesien, Västpapua, Mänskliga rättigheter, Rättstillämpning och rättssäkerhet
Amerikanska Human Rights Watch har i World Report
2012 skrivit ett kapitel om Indonesien. Landet har under
de senaste 13 åren blivit betydligt mer demokratiskt och
har ett starkt civilsamhälle och en fri press. Många höga
tjänstemän är dock ovilliga att vidta åtgärder för att
säkerhetsstyrkorna ska följa internationell människo-
rätts-(MR)lagstiftning och för att dem som är ansvariga
för MR-brott ska ställas inför rätta. Under 2011 tilltog
det religiösa våldet, i synnerhet mot kristna och
Ahmadiyah. Gruppen betraktar sig som muslimsk men
vissa muslimer anser att den är kättersk. Våld präglade
fortsatt situationen i Västpapua och Papua och få polis-
undersökningar ledde till att de ansvariga ställdes inför
rätta
.

Samkörda medier

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Yttrandefrihet, Opinionsbildning, Information, kommunikation och media, Sverige
Efter Sovjetblockets sammanbrott riktade USA-imperialismen hela sin arsenal av psykologisk krigföring och propaganda mot Kuba. Dollarmiljonerna strömmade till och skapade världens mest välfinansierade opposition, som ändå inte lyckas samla ens en procent av befolkningen. Medan ”dissidenterna” göds, ska ekonomisk krigföring svälta ut de kubaner som vägrar sälja sig. Jag har gått igenom vad som rapporterats, hur mycket - och hur - om Kuba och övriga Latinamerika under sommaren. Ingen problematisering, inget perspektiv, aldrig någonsin någon redovisning för Kubas syn på saken. Hur samkörd rapporteringen är framgår redan av rubrikerna som ofta är identiska.

Globala mediala diktaturen

Upphovsperson: Yepe, Manuel E
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Yttrandefrihet, Opinionsbildning, Multinationella företag, Information, kommunikation och media, USA
Många har avslöjat den teknik och resurser som används för att kontrollera informationsflödet i USA, det land som säger sig vara pressfrihetens Mecka. Den massmediala huvudfåran dras upp av sex stora mediekonglomerat. De kontrollerar 90 procent av de stora mediekoncernernas verksamhet, som i sin tur kontrollerar 90 procent av vad folk i USA läser, ser och hör. USAs härskarelit använder massmedia för systematisk, effektiv kontroll över informationsflödet inte bara i USA utan globalt.

Google stängde kubansk blogg: mjukvaran klassades som spam!

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Kuba, Multinationella företag, Yttrandefrihet, USA, IT-sektor, Information, kommunikation och media
Den kubanska skribenten Enrique Ubieta, som har bloggen La Isla på gratisportalen Blogger, fick sin blogg nerstängd och sitt gmailkonto stängt några timmar efter ett inlägg om ”Att demonisera Kuba”. Portalen ägs och administreras av Google, högljudd försvarare av yttrandefriheten på nätet.

Sidor