Sökformulär

Iraks kulturarv måste räddas

Upphovsperson: Föreningen Fjärde Världen
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
Nummer: 2008:03
År: 2008
ISSN: ISSN 0282-258
Språk: sv
Relation: http://www.f4world.org/tidning.asp
Ämnesord: Kulturarvet, Irak, Krig, Opinionsbildning
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: fv_3-4_2008_kulturarv.pdf (509.49 KB)
Under våren har ett arbete pågått med att ta upp kulturförstörelsen under ockupationen och kriget i Irak.
Enskilda i föreningen Iraksolidaritet,
Föreningen Fjärde Världen och Nätverket mot krig tog initiativ till ett upprop bland museifolk och kulturpersonligheter i Sverige. Uppropet fortsätter och återges här, förkortat.
Vill du själv underteckna? Gå in på
www.iraksolidaritet.se. Mejla ditt namn till: info@iraksolidaritet.se.