Sökformulär

Irak

IRAK – inte bara krig

Upphovsperson: Charpentier, Erika
Utgivare: Föreningen för Utvecklingsfrågor
År: 2008
Ämnesord: Irak, Krig, Imperialism, Flyktingar
Syftet med halvdagsarrangemanget den 12 januari var att bryta den tystnad om Irak som råder i dagens mediedebatt. I Sverige såväl som i många andra länder finns ingen diskussion om varför flyktingar från Irak kommer hit, vad det är som de flyr ifrån. Halvdagsarrangemanget vill också belysa att Irak inte bara är krig, utan att landet även har en väldigt rik kulturell historia.

En svår balansgång

Upphovsperson: Kristiansson, Bengt
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2005
Ämnesord: Utländsk truppnärvaro, Afghanistan, Kriget mot terrorismen, Irak, Imperialism
SAK:s generalsekreterare 2005: I debatt och diskussioner här hemma likställs ofta situationen i Irak med Afghanistan. Jag brukar få frågor om just detta. Visst finns det likheter men också betydande skillnader i historia och nuvarande situation mellan de båda länderna.

Vem tillhör Irak: dess olja, dess våtmarker?

Upphovspersoner: Persson, Henrik | Thesiger, Wilfred (foto) | Kutchera, Chris (foto)
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2006
Ämnesord: Kulturhistoria, Politisk historia, Naturresurser, Ursprungsfolk, Kriget mot terrorismen, Irak, Imperialism
[M'adan: Irak] Klaner och stammar, jordägande nomader,
forntida städer. Alla tycks de få ny aktualitet i dagens sönderslagna Irak. Men hur ser Iraks historia ut? Vilka har gjort anspråk på Iraks landområden och det som finns under den – oljan? Och hur ser situationen egentligen ut på Iraks landsbygd?
Iraks olika minoritetsgrupper drabbas i nutidens våld och krig. Vad händer med m´adan-araberna – ursprungsfolket i södra Iraks väldiga våtmarksområden – när nu olja påträffats också där?

Iraks kulturarv måste räddas

Upphovsperson: Föreningen Fjärde Världen
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2008
Ämnesord: Kulturarvet, Irak, Krig, Opinionsbildning
Under våren har ett arbete pågått med att ta upp kulturförstörelsen under ockupationen och kriget i Irak.
Enskilda i föreningen Iraksolidaritet,
Föreningen Fjärde Världen och Nätverket mot krig tog initiativ till ett upprop bland museifolk och kulturpersonligheter i Sverige. Uppropet fortsätter och återges här, förkortat.
Vill du själv underteckna? Gå in på
www.iraksolidaritet.se. Mejla ditt namn till: info@iraksolidaritet.se.

Islamisering ett uttryck för identitetsbygge

Upphovsperson: Özdalga, Elisabeth
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2008
Ämnesord: Iran, Afghanistan, Ideologier, Politiska institutioner, Islam, Irak, Turkiet
Islamismen är kanske den mest omtalade politiska ideologin i vår tid. I en omarbetad artikel som tidigare publicerats ”Under strecket” i SvD den 11 september 2007 skriver här professor Elisabeth Özdalga om islamism och nationell identitet.

Sidor