Sökformulär

ALBAs Kvinnoråd

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2011:01
År: 2011
Sidnummer: 13-13
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: http://www.svensk-kubanska.se/
Ämnesord: Sociala rörelser, Genus och jämställdhet, Latinamerika, Kuba
Fil: albas_kvinnorad_kuba_1.11.pdf (100.37 KB)
ALBA hade sitt ursprung i de sociala rörelser som växte fram i kampen mot USAs annekteringsprojekt, ALCA/FTTA. De finns med i ALBA i de sociala rörelsernas råd, men också särskilda rörelseegna organisationer. Som exempel kan vi ta ALBAs Kvinnoråd som har sitt ursprung i de kvinnoläger som de sociala rörelserna organisade sommaren 2009. Kvinnorörelsen till att börja med fick egen representation i ALBAs politiska och ekonomiska råd, men också vid ALBAs toppmöten.