Sökformulär

Utfasning av svenskt bistånd till Östtimor

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
Nummer: 51
År: 2011
Sidnummer: 1-8
ISSN: 1402-2559
Språk: sv
Relation: http://www.osttimorkommitten.se/merdeka/merdeka.htm
Ämnesord: Östtimor, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Internationellt bistånd, Sverige
Fil: merdeka51a01art01.pdf (5.44 MB)
Detta var temat för Östtimorkommitténs medlemsmöte
som hölls på Slottsgatan 2 i Solna den 9 november.
Talare var Eva Atterlöv Frisell från Sida som sedan
några månader tillbaka arbetar med Östtimor och
besökte landet i oktober.
Utfasningen av det svenska bilaterala biståndet ska vara
slutförd i december 2013. De stöd som kanaliseras via
UNDP och UNICEF kommer att bestå under utfasnings-
perioden.