Sökformulär

Besök i Östtimor

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
Nummer: 57
År: 2013
Sidnummer: 6-6
ISSN: 1402-2559
Språk: sv
Relation: http://www.osttimorkommitten.se/merdeka./merdeka.htm
Ämnesord: Östtimor, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Utbildning och skola, Sverige, Juridiska institutioner
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: merdeka57aart4.pdf (96.01 KB)
Artikeln är ett referat av Eva Atterlöv-Frisells, som är ansvarig för Östtimor på
Sida, tal på Östtimorkommitténs medlemsmöte den
29 maj på Slottsvägen 2 i Solna om sitt besök i landet
den 4-19 februari.