Sökformulär

Reproduktiv hälsa

Svenska sexköpslagen på export

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Genus och jämställdhet, Sexualitet, Hiv/Aids, Reproduktiv hälsa, Sverige, Latinamerika, Kuba
På 6:e Internationella Sexologkonferensen i Havanna i januari var två svenskor inbjudna. Konferensen arrangeras vartannat år av Cenesex, Kubas Sexualupplysningscentrum. Det var en stor konferens med 5-6 parallella seminarier i 4 dagar och däremellan ett tiotal centrala föredrag. Ett par hundra kubaner (mest kubanskor) deltog och ett 60-tal utlänningar. Bland dem fanns Kajsa ”Ekis” Ekman och Antoinette Kinnander som talade om den svenska sexköpslagstiftningen, om synen på prostitution och stöd till både säljare och köpare att komma ur den. Ett annat stort tema var våldet mot kvinnor, exemplifierat med kvinnomorden i Centralamerika.

Jasminah Lucas lever i aidskatastrofens skugga

Upphovsperson: Frideborgsdotter, Ingrid
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2009
Ämnesord: Afrika, Hiv/Aids, Reproduktiv hälsa, Arbetslöshet, Sydafrika
Horisonten färgas orange och skuggorna blir längre. Luften svalnar och känns som en smekning mot huden. Stjärnorna lyser som små lyktor och halvmånen lutar lite lojt på himlavalvet. Inne i huset tänder Jasminah Lucas ett stearinljus och fortsätter laga mat. Hon sköljer löken och slänger ut vattnet på gården. Så står hon i ljusets milda sken och skär löken i små, små bitar. Magen putar ut under de fylliga brösten som är redo att ta emot ännu ett barn.

Ny brottsbalk i Östtimor

Upphovsperson: Pollák, Tommy
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2009
Ämnesord: Juridik, Östtimor, Reproduktiv hälsa
I förra numret av Merdeka & ÖsttimorInformation rapporterade vi om tre lagförslag, abortlag, jordabalk och medielagar,
utan att kunna säga huruvida de antagits eller inte. Abortlagen ingår i den nya brottsbalken som antagits. Jordabalken diskuteras fortfarande. Medielagarna har inte heller antagits än, men brottsbalken innehåller en
ändring som påverkar medier.

Folkbildning för sexuell frigörelse

Upphovspersoner: Björklund, Eva | Björkman, Torbjörn (foto)
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Kuba, Socialhistoria, Sexualitet, Reproduktiv hälsa, Genus och jämställdhet
Katasalen på ABF i Stockholm var fylld till brädden och omkring 50 fick vända i dörren, när Mariela Castro och Alberto Roque skulle berätta om kubanska Cenesex, Centrum för sexualupplysning. De befann sig i Stockholm på väg till ”sexoGöteborg”, som WAS 19e kongress har döpts till (World Association for Sexual Health). Cenesex är Kubas motsvarigheet till RFSU/RFSL och leds av Mariela Castro, pedagog och sexolog. De har rönt stor internationell uppmärksamhet för sitt framgångsrika arbete. Alberto Roque deltog också, läkare och representant i ILGA.

Brev till Australiens ambassadör

Upphovspersoner: Jonsson, Gabriel | Svensén, Ann | Åberg, Maja | Östtimorkommittén | RFSU | Amnesty International, svenska sektionen
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2008
Ämnesord: Australien, Östtimor, Reproduktiv hälsa, Mänskliga rättigheter
Östtimorkommittén har tillsammans med RFSU och Amnesty International skrivit ett brev till Australiens ambassadör med en begäran att Australien ska ompröva sin vägran att ge bidrag till organisation som ger hjälp till Östtimor om de informerar om abort och vissa sorter av preventivmedel.

72 000 nya klassrum behövs: fullsatt när SAK diskuterade mänskliga rättigheter

Upphovsperson: Möller Nielsen, Jonas
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2007
Ämnesord: Kvinnors hälsa, Afghanistan, Reproduktiv hälsa, Mänskliga rättigheter, Genus och jämställdhet
Det sedvanliga årsmötesseminariet öppnades av SAKs generalsekreterare Bengt Kristiansson. I år med tio minuters försening, på grund av att det var fler åhörare än planerat, så nya stolar fick hämtas in till föreläsningssalen på hotell Billingen i Skövde. Temat för i år var Kvinnors hälsa och rättigheter och föreläste gjorde SAK-medarbetarna dr Kamela Sair, chef för barnmorskeutbildningen, genusrådgivare Wiiu Lillesaar och Ahmad Farid Hassanzadah som arbetar med frågor rörande mänskliga rättigheter.

Bataljen kring den terapeutiska aborten

Upphovsperson: Svensson H., Berit
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2005
Ämnesord: Nicaragua, Feminism och kvinnorörelse, Reproduktiv hälsa, Genus och jämställdhet
(OBS! Denna PDF innehåller även andra artiklar) Iden nicaraguanska brottsbalken är terapeutisk abort, abort av hälsoskäl, tillåten endast då havandeskapet kan innebära överhängande risk för moderns liv. Maken eller föräldrarna måste också ge sitt godkännande. En tremannakommitté av specialister har att bedömavarje enskilt fall. Under 2003 tillstyrktes endast 46 procent av fallen som kom till kommittén.

Behovet av barnmorskor är enormt: SAKs hälsoprojekt i Paktikaprovinsen

Upphovsperson: Lager, Malin
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2006
Ämnesord: Afghanistan, Hälsa, Hiv/Aids, Reproduktiv hälsa, Genus och jämställdhet
Trots att det har skett stora satsningar inom hälsosektorn de senaste åren är hälsosituationen fortfarande svår i många delar av Afghanistan. Det råder brist på sjukhus och kliniker och landets mödradödlighet är fortfarande en av de högsta i världen.

Sidor