Sökformulär

Agroekologi - en del av kampen för matsuveränitet

Upphovspersoner: Engström, Julia | da Rocha, Max (fotograf)
Utgivare: Latinamerikagrupperna (tidigare UBV, Utbildning för Biståndsverksamhet)
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
Nummer: 2012:2
År: 2012
Sidnummer: 4-4
Språk: sv
Relation: http://latinamerikagrupperna.se/roster-fran-latinamerika
Ämnesord: Jordbruk, Ursprungsfolk, Miljö och ekologi, Latinamerika, Ecuador
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: rfl2_2012_2_s4.pdf (632.79 KB)
de fem största organisationerna för småbrukare, ursprungsfolk, svarta och invånare mangroveträsk-byar i ecuador har gemensamt tagit initiativ till en nationell kurs i agroekologi för och ett ekologiskt hållbart
jordbruk - fritt från konstgödsel
och besprutningsmedel.