Sökformulär

Ekologisk lösning på giftigt problem

Upphovspersoner: da Rocha, Max | Vía Campesina, (foto)
Utgivare: Latinamerikagrupperna (tidigare UBV, Utbildning för Biståndsverksamhet)
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
Nummer: 2012:3
År: 2012
Sidnummer: 3-3
Språk: sv
Relation: http://latinamerikagrupperna.se/roster-fran-latinamerika
Ämnesord: Jordbruk, Naturresurser, Multinationella företag, Hållbar utveckling, Miljö och ekologi, Klimat och klimatförändringar, Miljöföroreningar, Latinamerika, Brasilien
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: rfl3_2012_3_s3.pdf (746.02 KB)
Det globala livsmedelssystemet har de senaste decennierna
genomgått stora förändringar - inte minst i Latinamerika.
Förändringarna har medfört ökad användning av jordbruksgifter, monokulturer och utarmning av jorden. Agroekologiskt jordbruk ses som ett alternativ till detta.