Sökformulär

Jordreformer

146 000 nya jordbruksrätter

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Jordbruk, Jordreformer, Kuba
Odlingsmarken på Kuba uppgår till 6,6 miljoner hektar, varav 1,8 miljoner låg i träda i juli 2008. Då inleddes utdelningen av bruksrätter för jordbruk på den mark som legat i träda. Vid årsskiftet 2010-11 hade 1,2 miljoner hektar delats ut, nästan 70 procent av den odlingsmark som legat i träda. Över 146 000 kooperativ eller privatpersoner har fått bruksrätt och nästan 80 procent har börjat producera.

"Inte heller denna världsordning är den enda möjliga!"

Upphovspersoner: Sävström, Johan | Sävström (foto), Johan
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2008
Ämnesord: Föreningsliv, Sociala rörelser, Jordreformer, Matsäkerhet, Jordbruk, Handel, Lokal ekonomi och försörjning, Brasilien, Mocambique, Livsmedelsförsörjning, Miljö och ekologi
När det gäller att lösa dagens kriser runt mat, klimat och energi är livsmedelssuveränitet viktigare än en grön revolution. Det menar den internationella bonderörelsen Via Campesina som nyligen höll kongress i Moçambique.

De krossade drömmarnas land: ”Afrikas Schweiz” från föredöme till avskräckande exempel

Upphovsperson: Muziro, Admire
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2005
Ämnesord: Demokrati, Politisk historia, Klassrelaterade frågor, Zimbabwe, Jordreformer, Arbetslöshet
Zimbabwe har gått från mönsterland till katastrofal fattigdom. Idag,
25 år efter självständigheten, är livet så svårt att många människor nu börjar se förtrycket under apartheid som den goda tiden.

Tribunal om jordreformen

Upphovsperson: Persson, Bengt
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2004
Ämnesord: Jordreformer, Jordlöshet, Ägande, Sydafrika, Jordbruk
I december 2003 hölls en tribunal i Port Elizabeth om landfrågan i det nya Sydafrika. Inbjudna domare hörde experter om hur det gick till när människor fördrevs från sin jord,
de lyssnade på vittnesmål från fattiga på landsbygden och informerades om begränsningar i det nuvarande landreformsprogrammet.
För att dra igång en debatt med dem som kan förbättra situationen var även representanter för regeringen och kommersiella farmare inbjudna.

Jordreformen inifrån

Upphovsperson: Stendahl, Emilie
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2006
Ämnesord: Zimbabwe, Jordreformer, Korruption, Politiker, Statlig repression
MUGABE HAR FRAMGÅ NGSRIKT marknadsfört sin jordreform som en kamp mot kolonialismens förgångna oförrätter.
Christina Lamb menar att reformen inte alls är en uppgörelse med kolonialismen och hon anser att västerländska journalister gjorde Mugabe en tjänst genom att fokusera så mycket på
de vita jordbrukarna när invasionerna av gårdarna inleddes. De glömde bort de svarta lantarbetarna trots att hundratusentals av dem förlorade sina hem och sitt leverbröd.

Olöst problem: landrättighetsfrågan i British Columbia, Kanada

Upphovsperson: Gurt., Carl Johan
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2006
Ämnesord: Politisk historia, Ursprungsfolk, Jordreformer, Kolonialism, Kanada
[First Nations, Kanada] First Nations kräver nu över hela Kanada att få tillbaka områden av sina traditionella territorier och dessutom ekonomisk kompensation för sina förlorade landområden. Av British Columbias 150 indianska grupper har bara ytterst få hittills lyckats erhålla rätten till sitt eget land. Och detta med förbehåll som att man i förekommande fall
ändå måste förhandla med myndigheterna vid mineralfyndigheter och om eventuell kompensation vid utvinning. Det här innebär att landrättighetsfrågan
är mycket komplicerad. Flera aktörer har sina egna divergerande intressen.

Sidor