Sökformulär

Så tycker våra politiker

Upphovsperson: Latinamerikagrupperna, (enkät)
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
Nummer: 2011:2
År: 2011
Sidnummer: 13-13
Språk: sv
Relation: http://latinamerikagrupperna.se/roster-fran-latinamerika
Ämnesord: Partier, Handel, Europa, Sverige, Miljö och ekologi
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: rfl2_2011_2_s13.pdf (719.74 KB)
Vad anser riksdagspartierna om de utmaningar
som nämns i den här tidningen? Här är svaren
på tre frågor som vi ställt till deras representanter i Miljö- och jordbruksutskottet.
SD svarade aldrig på enkäten.