Sökformulär

Från min synvinkel Rapport från en första resa

Upphovsperson: Björlund, Torbjörn
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2013:03
År: 2013
Sidnummer: 20-21
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: http://www.svensk-kubanska.se/
Ämnesord: Reformer, Mänskliga rättigheter, Kuba
Fil: bjorlunds_synvinkel_3.13.pdf (137.26 KB)
Det var den första resan till Kuba, en mycket intressant erfarenhet som genast ifrågasatte förutfattade meningar. De bodde i kubansk familj, fick nära kontakt och en ovärderlig inblick i vardagen och försökte utforska åt vilket håll landet går politiskt. Många uttryckte önskan om mer öppenhet och en demokratisk förändring och trodde att alla i andra länder har det bättre. Men i takt med att fler kubaner återvänder hem från utlandet ändras den bilden. Släpper USA blockaden kommer utvecklingen att gå snabbt, förhoppningsvis utan att glida iväg in i nyliberalismens dimma. Ett starkt minne var mötet med René Gonzalez, hemkommen från 15 års fängelse i USA.