Sökformulär

Reformer

Restaurang La Casona som kooperativ ”Nu bestämmer vi”

Upphovsperson: John Bachtell
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2015
Ämnesord: Kuba, Kooperativ, Reformer, Lokal ekonomi och försörjning
La Casona har funnits länge, men nu drivs restaurangen av ett kooperativ på 46 medlemmar, tidigare statligt anställda. De hyr lokalen, driver rörelsen och delar på intäkterna, en allt vanligare företeelse. ”Vi serverar Havannas bästa mat!” säger ordförande Azahares. Hennes skryt underbyggs av beröm på TripAdvisors hemsida: Utmärkt, Mycket bra! Kooperativet är också ett stöd för andra småföretag i grannskapet, som folk som bakar matbröd och sötebröd, ofta hemma i bostaden.

Från min synvinkel Rapport från en första resa

Upphovsperson: Björlund, Torbjörn
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Reformer, Mänskliga rättigheter, Kuba
Det var den första resan till Kuba, en mycket intressant erfarenhet som genast ifrågasatte förutfattade meningar. De bodde i kubansk familj, fick nära kontakt och en ovärderlig inblick i vardagen och försökte utforska åt vilket håll landet går politiskt. Många uttryckte önskan om mer öppenhet och en demokratisk förändring och trodde att alla i andra länder har det bättre. Men i takt med att fler kubaner återvänder hem från utlandet ändras den bilden. Släpper USA blockaden kommer utvecklingen att gå snabbt, förhoppningsvis utan att glida iväg in i nyliberalismens dimma. Ett starkt minne var mötet med René Gonzalez, hemkommen från 15 års fängelse i USA.

Strategiskt fälttåg mot korruptionen

Upphovsperson: Olsson, Bertil
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Socialism, Reformer, Korruption, Rättstillämpning och rättssäkerhet, Kuba
Grönklädda säkerhetsagenter söker igenom ett flott kontor på en kanadensisk bilfirma. Toppchefer vid Kubas berömda cigarrfabriker sitter bakom galler. En tidigare minister har bytt sin maktposition mot en fängelsecell i 15 år. En av de första lagar Raúl Castro undertecknade, i augusti 2007, skärpte lagstiftningen mot korruption och en riksrevisor tillsattes. Ideella Transparency International rankar nu Kuba bättre än snittet i världen vad gäller korruption, och på tredje plats i Latinamerika och Karibien. Men mygel kan vara mer förödande för ett socialistiskt system. I det kapitalistiska tillhör det ordningen.

Personal tar över, fler kvinnor få ungdomar

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Ekonomisk politik, Reformer, Ägande, Kooperativ, Bank- och finansfrågor, Arbetsmarknad, Kuba
Många mindre statliga företag, särskilt inom servicesektorn, hyrs nu ut till personalen. I början av 2011 började personal få ta över damfriseringar, skönhetssalonger och frisörsalonger. Från årsskiftet blev det möjligt också för snickare, fotografer, juvelerare, smeder med flera hantverks- och serviceyrken. De flesta är i 40-årsåldern eller över 60 medan ungdomarna visar svagt intresse. Men andelen kvinnor ökar. Nu går det också att ta banklån för att starta eget.

Bageridebatt i Granma: Kasta inte ut barnet ...

Upphovspersoner: Garcia,, J.P. | Paez, N.
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Demokrati, Socialism, Ekonomisk politik, Reformer, Ägande, Kuba
I en pågående debatten i dagstidningen Granma diskuteras ägandets roll i ett socialistiskt samhällsbygge. Vad menas med samhällelig egendom? En debattör hävdar vikten av samhälleligt ägande av produktionsmedlen men att det inte räcker med ägande, det måste också bygga på arbetarnas delaktighet i makten. En annan menar att ägandet inte är viktigt, utan att makten kan utövas på annat sätt, och att det viktiga är att skapa jämlika möjligheter och fördelning av produktionsresultatet.

Begagnade bilar till salu

Upphovsperson: Olsson, Bertil
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Ekonomisk politik, Reformer, Ägande, Transporter, Kuba
I oktober legaliserades köp och försäljning av bilar. Sedan USA för 50 år sedan inledde sin ekonomiska krigföring för att svälta ut Kuba, har all bilimport inskränkts och bilarna är få, huvudsakligen tjänstebilar. Ett resultat är att Kuba förmodligen är ett av mycket få länder i världen där det inte finns något bilskrot. Eftersom kubanerna inte kunde sälja sina bilar lagligt, lärde de sig att fixa allt som gick för att hålla dem kvar på vägen. Det har länge funnits en svart marknad för begagnade bilar, den lyfts nu upp i ljuset.

Om Bostadsreformer

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Ekonomisk politik, Reformer, Ägande, Bostäder och boende, Kuba
På Kuba finns ca 3,55 miljoner bostäder för 11,2 miljoner invånare, knappt 3,2 per bostad. Sedan 1959 har 2,7 miljoner bostäder byggts. Omkring 87 procent av hushållen äger sina bostäder. Men de har inte kunnat sälja och köpa, bara byta. Den 1 november trädde en lag i kraft för köp och försäljning bostäder. Men som tidigare har ingen rätt att äga mer än en permanent bostad och en fritidsbostad. Detta välkomnas överlag på Kuba men utländska kommentarer klagar över att Kubas regering ännu inte som Kinas accepterar att “det är bra att bli rik”.

Ett år med mycket nytt

Upphovsperson: Olsson, Bertil
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Ekonomisk politik, Reformer, Småföretagare, Ägande, Kuba
Drygt 357.000 personer har startat eget under det gångna året. På nästan varje gata i Havanna och i städer och byar över hela Kuba ser man skyltar och färgglada parasoller. I oktober hade skattebetalningar från nya företag tredubblats. Anisia Cárdenas, sömmerska, startade eget redan i början av 90-talet men nu har konkurrensen ökat och hon har tagit anställning hos en annan sömmerska. För Maria Regla Saldivar har det gått bättre. Hon har svart bälte i taekwondo och tjänar bra på att ge privatlektioner åt ungdomar.

Äganderätten

Upphovsperson: Nova Gonzalez, Armando
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Socialism, Reformer, Marknads-, plan- och blandekonomi, Kuba
På Kuba blev nationaliseringen av USA-monopolen det logiska motdraget mot USAs ekonomiska krigföring. Den ledde i etapper på 60-talet till att Kuba uppnådde världens kanske högsta egendomskoncentration i statliga händer. I debatten efter krisen på 90-talet har allt fler hävdat att statsapparaten tagit på sig mer än den kan klara av och hänvisar till att Marx och Engels såg övergången från kapitalistisk produktion som en stegvis process där flera egendomsformer kunde samexistera. Det statliga ägandet, ”allas egendom” har i praktiken ofta blivit ingens ansvar. Frågan om äganderätten till produktionsmedlen är fortfarande olöst men nu pågår en kooperativisering och privatisering av detaljhandel och tjänsteutbud i sökandet efter bästa, produktiva sätt och uppnå en produktiv och rättfärdig produktions-, fördelnings- och konsumtionscykel.

Vad vilja kubanerna?

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Reformer, Ekonomisk demokrati, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Kuba
Rafael Hernandez är redaktör för ”Temas”, en kubansk kvartalstidskrift inom samhällsvetenskap och humaniora - www.temas.cu. Och han känner nog inte till August Palm och hans klassiska tal i Malmö 1881: ”Vad vilja socialisterna”. Men så inledde han sitt föredrag: Vad är det vi kubaner önskar oss? Vad behöver förändras. Kort kan sammanfattade han den ”allmänna meningen” om problem med överdriven centralstyrning och likformighet och önskemål om ökat och mer varierat utbud av varor och tjänster genom kooperativ och privatföretag, mindre byråkrati, mer deltagande demokrati.

Sidor