Sökformulär

ZIDEM: Särskilt utvecklingsområde

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2013:04
År: 2013
Sidnummer: 4-5
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: http://www.svensk-kubanska.se/
Ämnesord: Industri och industrialism, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Handel, Kuba
Fil: zidem_utvecklingsomrade_kuba_4.13.pdf (103.11 KB)
Intill Mariels nya stora containerhamn anläggs ett ”särskilt utvecklingsområde” för både export/import och den inre marknaden. Det ska vara en plattform för utveckling av import, tillverkning och försäljning på export eller i landet. Hamnen och det intilliggande industriområdet är ett samriskprojekt mellan Brasilien och Kuba som beräknas kosta 900 miljoner US-dollar. Företagen inom området kommer att befrias från importtullar för varor som ska förädlas för vidareexport. Efter första året utgår 1 procent skatt på försäljning och tjänster, och om 10 år ska vinstskatten uppnå 12 procent. Men från första stund kommer de att betala en avgift för områdets utveckling. Och det blir inga undantag från Kubas lagstiftning för arbetsrätt och social trygghet.