Sökformulär

Industri och industrialism

Framgångsrik industrimässa Tänka Stort:

Upphovspersoner: de las Nieves Galá, María | Manguela, Gabino | Tellería Alfaro, Evelio
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Industri och industrialism, Kuba
Den djupa ekonomiska kris som inträdde efter Sovjetunionens sammanbrott innebar ett hårt slag mot Kubas industri. Men den återhämtar sig efterhand. I augusti hölls stor industrimässa i Havanna där Kuba visade upp vad de förmår vad gäller teknisk utrustning: sockerskördemaskin, gaffeltruckar, frukt-och grönsakssorterare, sjukhussängar mm. Högutbildad arbetskraft, jämförelsevis obetydlig korruption och en stabil stärker Kubas industripotential.

Kvinnor tar plats Inte bara jordbrukskooperativ

Upphovsperson: Rodríguez, Livia
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Industri och industrialism, Lokal ekonomi och försörjning, Kooperativ, Genus och jämställdhet, Kuba
Kuba har ordförandeskapet inom Latinamerikanska kooperativnätverk.och har lång erfarenhet av kooperativ, men tidigare bara i jordbruket. Nu växer antalet nya kooperativ inom handel och service. Nancy Varela Medinaser är ordförande i det nybildade konfektionskooperative som tagit över från statliga Confecciones Modelo. Hon tycker att kooperativformen är bättre, både ekonomiskt och personligen tillfredställande. ”Vi håller ihop bättre och hjälper varandra, alla är beroende av alla, av kollektivet och det ansvar och beslut vi tar.”

ZIDEM: Särskilt utvecklingsområde

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Industri och industrialism, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Handel, Kuba
Intill Mariels nya stora containerhamn anläggs ett ”särskilt utvecklingsområde” för både export/import och den inre marknaden. Det ska vara en plattform för utveckling av import, tillverkning och försäljning på export eller i landet. Hamnen och det intilliggande industriområdet är ett samriskprojekt mellan Brasilien och Kuba som beräknas kosta 900 miljoner US-dollar. Företagen inom området kommer att befrias från importtullar för varor som ska förädlas för vidareexport. Efter första året utgår 1 procent skatt på försäljning och tjänster, och om 10 år ska vinstskatten uppnå 12 procent. Men från första stund kommer de att betala en avgift för områdets utveckling. Och det blir inga undantag från Kubas lagstiftning för arbetsrätt och social trygghet.

Nya tider - Ny hamn för Post Panamax

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Industri och industrialism, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Handel, Latinamerika, Kuba
Ungefär 45 kilometer väster om Havanna, i Mariel, ligger en naturlig hamn på nästan 8 kvadratkilometer som på 70-talet utvidgades till en stor modern hamn för sockerexport och oljeimport. För några år sedan började export och import flyttas från Havanna till Mariel. Och nu pågår för fullt en stor utbyggnad av en modern containerhamn i samarbete med Brasilien för att kunna ta emot över 800 000 containrar årligen. I anslutning till hamnen anläggs också ett särskilt industriellt utvecklingsområde. Läget är perfekt i förhållande till Panamakanalen.

Spjutspetsforskning räddar liv i Afrika

Upphovsperson: Tiroler, Zoltan
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Kuba, Latinamerika, Industri och industrialism, Afrika, Vetenskap och forskning, Övrig teknik, Läkemedel
Läkemedelsindustrin står för en stor del av Kubas export och fortsätter att utvecklas. Den har bidragit till att flera sjukdomar utrotats på Kuba, men är också viktig för många afrikanska och latinamerikanska länder. Kubas bioteknikindustri har varit mycket framgångsrik sedan den började utvecklas under 1980-talet och innehar nu cirka 1.200 internationella patent.

Ny skrift om Östtimor

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2009
Ämnesord: Östtimor, Naturresurser, Industri och industrialism, Arbetsmarknad, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Jordbruk
Sida publicerade i september 2008 skriften Limping on three legs: The development problem of Timor-Leste av Mats Lundahl, professor vid Handelshögskolan, och Fredrik Sjöholm, verksam vid Institutet för närigslivsforskning och professor vid Örebro universitet.

Artikeln är en kort sammanfattning av skriften.

Bilen kom, sågs och segrade ihjäl sig

Upphovspersoner: Åsman, Benny | Internationalen
Tidskrift/källa: Internationalen
År: 2009
Ämnesord: Ekonomiska kriser, Sverige, Industri och industrialism, Städer, Transporter, Miljöföroreningar
Nittonhundratalet var bilens århundrade.
Ingen annan produkt fångade så till den grad människors fantasier och vardag. Bilen erövrade världen i ett segertåg som får Alexander den Stores krigarbedrifter att blekna. I början av seklet fanns det tjugofemtusen bilar på gatorna. När första världskriget bröt ut 1914 rullade redan femhundratusen fram på kullersten och trampad jord. När det andra världskriget slutade spydde femtio miljoner fyrhjulingar ut avgaser och smuts. Strax innan oljekrisen 1974 fanns det trehundra miljoner spridda över världen och i storstäderna stod de redan fast i långa köer. Men det stoppade inte monstrets framfart. År 2007 var de till sist niohundra miljoner och Moder Jords luftrör på väg att förstöras. Bilen har besegrat sig själv på exakt hundra år.

Sidor