Sökformulär

Hjälpte svenskt bistånd?

Upphovsperson: Pollák, Tommy
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
Nummer: 59
År: 2013
Sidnummer: 1-5
ISSN: 1402-2559
Språk: sv
Relation: http://www.osttimorkommitten.se/merdeka/merdeka.htm
Ämnesord: Östtimor, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Internationellt bistånd, Hållbar utveckling, Sverige
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: merdeka59aart01.pdf (192.34 KB)
Sida avslutar sitt samarbetsprogram med
Östtimor 2013 och har därför låtit utvärdera
Sveriges bistånd till Östtimor. Utvärdering-
en ger inte några siffror på resultatet av bi-
ståndet, men drar slutsatsen att resultatet är
i linje med målen.