Sökformulär

Uppdrag att förebygga kvinnlig könsstympning i Sverige

Upphovsperson: Malmström, Maria Frederika
Utgivare: Nordiska Afrikainstitutet | Stockholm : Socialstyrelsen
År: 2006
Språk: swe
Ämnesord: förändringsarbete, kvinnlig könsstympning, svenska myndigheter
Identifikator: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:nai:diva-1583
Rättigheter: info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Socialstyrelsen fick 2003 ett regeringsuppdrag om kvinnlig könsstympning med utgångspunkt i den nationella handlingsplanen mot kvinnlig köns- stympning (S2003/5513/ST) som antogs av regeringen i juni 2003. [...] Socialstyrelsen har genomfört uppdraget i samråd med berörda myndigheter, frivilligorganisationer och personer som arbetar med frågan inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten, rättsväsendet, forskning m.m. Vissa delar av uppdraget har inneburit ett närmare samarbete med vissa myndigheter. Handledningen för polis och åklagare samt de regionala konferenserna genomförde Socialstyrelsen i samarbete med Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten. I samarbete med Myndigheten för skolutveckling planera- de Socialstyrelsen informationsinsatserna riktade till skolan.