Sökformulär

Two years after Snowden : protecting human rights in an age of mass surveillance

Utgivare: Amnesty International
År: 2015
Sidnummer: 19 s.
Språk: sv
Relation: http://www.amnesty.se/
Relation: https://www.amnesty.se/nyheter/nyheter/tva-ar-efter-snowdens-avslojanden-2488/
Relation: https://www.amnesty.org/download/Documents/ACT3017952015ENGLISH.PDF
Relation: https://www.amnesty.org/en/articles/blogs/2015/06/edward-snowden-i-should-have-come-forward-sooner/
Ämnesord: Mänskliga rättigheter, Yttrandefrihet, Övervakning
Rapporten varnar för att regeringar försöker behålla och till och med utöka massövervakning, trots att det fördömts som en kränkning av mänskliga rättigheter, i domstolar, i parlament och av människorättsorgan. De senaste två åren har kritik mot massövervakning framförts av juridiska och tekniska experter och av Europarådet och FN.
- Det är en besvikelse att regeringar inte har tagit till sig att det är en kränkning av mänskliga rättigheter. Samtidigt som USA:s kongress visar att det är möjligt att ta ett steg tillbaka och begränsa övervakningen, försöker den franska och den brittiska regeringen utöka möjligheterna till övervakning, vilket visar att regeringars aptit, för att få reda på ännu mer om våra privatliv, ännu inte är mättad, säger Sherif Elsayed-Ali, på Amnesty International.
I länder som Danmark, Finland Frankrike, Nederländerna, Pakistan och Schweiz diskuteras lagförslag som kommer att utöka möjligheterna att spionera på de egna medborgarna och även utanför landets gränser. Nästa vecka ska den franska senaten rösta om en lag som kommer att ge kraftigt utökade möjligheter till övervakning.

Rapporten varnar också för att tekniska framsteg kommer att göra övervakning billigare, kraftfullare och mer utbredd. Mycket av den kapacitet som idag endast finns i USA och Storbritannien kommer sannolikt att bli tillgänglig i många andra länder.
I rapporten presenterar Amnesty och Privacy International en sju-punktsplan med en uppmaning till världens regeringar att säkerställa att den övervakning som genomförs inte kränker mänskliga rättigheter: