Sökformulär

Övervakning

Two years after Snowden : protecting human rights in an age of mass surveillance

Utgivare: Amnesty International
År: 2015
Ämnesord: Mänskliga rättigheter, Yttrandefrihet, Övervakning
Rapporten varnar för att regeringar försöker behålla och till och med utöka massövervakning, trots att det fördömts som en kränkning av mänskliga rättigheter, i domstolar, i parlament och av människorättsorgan. De senaste två åren har kritik mot massövervakning framförts av juridiska och tekniska experter och av Europarådet och FN.
- Det är en besvikelse att regeringar inte har tagit till sig att det är en kränkning av mänskliga rättigheter. Samtidigt som USA:s kongress visar att det är möjligt att ta ett steg tillbaka och begränsa övervakningen, försöker den franska och den brittiska regeringen utöka möjligheterna till övervakning, vilket visar att regeringars aptit, för att få reda på ännu mer om våra privatliv, ännu inte är mättad, säger Sherif Elsayed-Ali, på Amnesty International.
I länder som Danmark, Finland Frankrike, Nederländerna, Pakistan och Schweiz diskuteras lagförslag som kommer att utöka möjligheterna att spionera på de egna medborgarna och även utanför landets gränser. Nästa vecka ska den franska senaten rösta om en lag som kommer att ge kraftigt utökade möjligheter till övervakning.

Rapporten varnar också för att tekniska framsteg kommer att göra övervakning billigare, kraftfullare och mer utbredd. Mycket av den kapacitet som idag endast finns i USA och Storbritannien kommer sannolikt att bli tillgänglig i många andra länder.
I rapporten presenterar Amnesty och Privacy International en sju-punktsplan med en uppmaning till världens regeringar att säkerställa att den övervakning som genomförs inte kränker mänskliga rättigheter:

Ett nytt FN-mandat – utan vittnen?

Tidskrift/källa: Västsahara
År: 2014
Ämnesord: Västsahara, FN, Övervakning
I slutet av april 2014 ska FN:s säkerhetsråd åter förlänga FN-styrkan Minurso:s mandat. Återigen kommer frågan om ett utvidgat mandat upp. Minurso är den enda av FN:s fredsbevarande styrkor som saknar rätten och skyldigheten att övervaka och rapportera om eventuella brott mot de mänskliga rättigheterna.

Blir Indonesien demokratiskt?

Upphovsperson: Gahrton, Per
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2004
Ämnesord: Demokrati, Politiska val, Övervakning, Indonesien
Det lät mysigt när EU-byråkraterna
föreslog att jag skulle åka till "kryddöarna" för att
övervaka det indonesiska parlamentsvalet där. Det var
på dessa småöar fem flygtimmar och två tidszoner öster
om Jakarta som européerna förr i tiden brukade slåss om
kontrollen över kryddnejlikor och muskonötter. När jag
fick klart för mig att det korrekta namnet på hela
ögruppen är Moluckerna blev jag något mindre förtjust.
I bakhuvudet fanns ett minne från 70-talet av en
tågkapning i Holland - av en sydmoluckisk
frihetsrörelse. Färskare minnesbilder visade
religionskrig och etnisk rensning för bara några år
sedan.

Egendom är stöld

Upphovspersoner: Bohlin, Rebecka | Warlenius, Rikard
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Rättstillämpning och rättssäkerhet, Klassrelaterade frågor, Copyleft och upphovsrättskritik, Allmänningar, Upphovsrätt och patent, Ägande, Övervakning
En kniv kan användas till att skada eller rent av mörda – men det är gärningen, inte föremålet, som
är förbjudet. I den pågående rättegången mot The Pirate Bay står fyra män åtalade, men inte för att själva ha kopierat upphovsrättsskyddat material som tillgängliggjorts på ett otillåtet sätt, vilket sedan 2005 är brottsligt.
I stället hävdar åklagarsidan att männen bakom The Pirate Bay har gjort sig skyldiga till medhjälp till brott. The Pirate Bay är en plattform som gör fildelning, legal såväl som illegal, möjlig. De åtalas för att ha tillhandahållit ”kniven”. En fällande dom i högre instans förefaller därför skrämmande och osannolik.

Betlehems ekonomi kvävs

Upphovspersoner: Sinimaa, Seppo | Sundblad, Björn (foto)
Utgivare: Palestinagrupperna i Sverige
Tidskrift/källa: Palestina Nu
År: 2009
Ämnesord: Rasism och främlingsfientlighet, Ockupationer, Internationellt bistånd, Palestina, Övervakning, Israel
I Betlehem såg jag för några år sedan ett hus omgärdat av muren på tre sidor, den fjärde sidan blockerades också av en mursektion, men med två öppningar så att det gick att ta sig till huset. Jag minns min omedelbara reaktion: Hur kan det vara att leva så här instängt? Då var ingen hemma. Nu finns en souvenirbutik i huset som inte fanns då. Då det inte syns en själ, så syns det följaktligen inga kunder. På dörren finns en uppmaning att använda en ringklocka.

Slutgiltigt förslag till Stockholmsprogrammet

Upphovsperson: Holmbäck, Christopher
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Europa, Mänskliga rättigheter, Övervakning, Migration
I fredags lade det svenska ordförandeskapet i EU fram ett nytt utkast på Stockholmsprogrammet
– ett avtal som lägger grunden för EU:s brottsbekämpning och migrationspolitik de kommande fem åren. Det finns förbättringar,
menar rättighetsgrupper,
men den övergripande kritiken består.

Vad betyder FN :s resolution1325 ?

Upphovspersoner: Hedström, Lotta | Hedström, Lotta (foto)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2010
Ämnesord: Krig, Våld och konflikter, Myndigheter och förvaltning, Politiska institutioner, Övervakning, Afghanistan
En i raden av säkerhetsrådets alla resolutioner som
dammar i FNs arkiv, glömt och aldrig efterlevt?
Eller fyra magiska siffror som löser världens
största problem?
- Ett viktigt men underutnyttjat legalt instrument
i kampen för verklig fred, tror Lotta Hedström
styrelseledamot i Svenska Afghanistankommittén.

FBI som bibliotekariebesökare

Upphovsperson: Ericson, Anders
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2011
Ämnesord: Övervakning, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Europa, USA
Från litteraturen och filmen känner vi bilden av bibliotekarien, denna eviga grå biroll, som mest finns där för att vara en kontrast mot hjältarna. Men i den elektroniska tidsåldern kan bibliotekarien och biblioteken bli blodigt allvar, både i dikt och verklighet. I populärkulturen bryter hjälten ofta (och orealistiskt) mot bibliotekets etik. USAs efterkrigshistoria visar dessvärre att det är fritt fram för FBI i bibliotekens låntagarregister.

Sidor