Sökformulär

Bank- och finansfrågor

Irresponsible investments : a study of Swedish banks’ investments in companies linked to human rights abuse

Utgivare: Fair Finance Guide | Amnesty International
År: 2015
Ämnesord: Bank- och finansfrågor, Investeringar, Företagens samhällsansvar, Mänskliga rättigheter
Svenska banker investerar i företag som bidrar till allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter, visar rapporten, liksom att bankernas vanligaste försvar – att föra påtryckningsdialog med företagen - i många fall inte håller måttet.

Initiativet Fair Finance Guide står bakom rapporten om storbankernas investeringar i företag som kopplas till kränkningar av mänskliga rättigheter. Granskningen är gjord av svenska Amnesty och Sveriges Konsumenter. Rapporten visar att de sju största bankerna i Sverige investerar i företag som orsakar allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter, trots att det bryter mot principer i bankernas riktlinjer. Dessutom visar granskningen att bankernas påtryckningsdialoger med företagen har stora brister hos fem av de sju bankerna.

Kuba borttaget från USAs terroristlista

Upphovsperson: Paula Martínez Alonso
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2015
Ämnesord: Kuba, USA, Blockader, Bank- och finansfrågor
Den 9e april, kvällen innan Amerikatoppmötet i Panama, hade president Obama skickat sitt beslut att ta bort Kuba från USAs lista över länder som stöder terrorism, till kongressen. Efter att kongressen avstått från att motsätta sig detta togs Kuba den 29 maj bort från den lista de aldrig skulle funnits på. Det är ju Kubas folk som varit offer för USA-ledd eller -stödd terrorism. Borttagningen från listan minskar bankvärldens rädsla för USA-sanktioner om de samarbetar med Kuba.


Blir guldet till sand?

Upphovsperson: Arounsavath, Frida
Utgivare: Swedwatch | Naturskyddsföreningen | Svenska Kyrkan
År: 2015
Ämnesord: Bank- och finansfrågor, Klimat och klimatförändringar, Sverige
De pågående klimatförändringarna är en av vår tids största ödesfrågor. Ett förändrat klimat drabbar hela klotet, men slår hårdast mot fattiga länder och människor som redan lever i utsatthet. Finansmarknaden behöver ställa om mot mer klimatsmarta investeringar för att klimatet ska stabiliseras. Svenskarnas sparfonder är en del i den omställningen.

Swedwatchs rapport ”Blir guldet till sand?” har granskat den praktiska klimathänsynen hos de tio största svenska privata kapitalförvaltarna; Swedbank, SEB, Handelsbanken, Nordea, SPP, AMF, Länsförsäkringar, Skandia, Danske Bank och Lannebo Fonder. Här finns hälften av det svenskregistrerade fondkapitalet placerat. Rapporten har undersökt hur klimatarbetet ser ut och hur det kommuniceras till kunderna. Resultatet visar att ingen av de granskade aktörerna kan redovisa en grundlig analys av fondernas klimatpåverkan, eller har kommunicerat den typen av information till spararna. Enligt Swedwatchs egna klimatuppskattningar av 28 fonder för småsparare är det stora skillnader mellan utsläppen; 100 000 kr i en fond genererar två ton koldioxidutsläpp per år, samma summa investerad i en annan fond genererar åtta ton årligen.

Ekonomi & IT i fokus USAs blockad Stort intresse för facket på Kuba

Upphovsperson: Tiroler, Zoltan
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Blockader, Imperialism, Bank- och finansfrågor, Information, kommunikation och media, Internet, Kuba, USA
Franska Banque Nationale de Paris (BNP Paribas) stängde sitt Havannakontor efter att USAs justitiedepartement stämt banken att betala miljardböter för att ha skött banktransaktioner för kubaner. Det är bara en av en lång rad EU-banker som tvingas avbryta Kubaaffärer. Syftet är att stoppa Kubas möjligheter att bedriva handel med omvärlden.
Och samtidigt som USA säger sig satsa på Internet för ökad yttrandefrihet så blockerar de vanliga kubaners tillgång till utbildning på internet och till hård- och mjukvara. Medan de betalar kubaner för att jobba för regimskifte och förser dem med högteknologisk utrustning och fri tillgång till allt, samtidigt som de i Miami finansierar hackare att ta sig in på kubanska servrar och datorer.

Skall de två bli en? Valutareform påbörjas

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Marknads-, plan- och blandekonomi, Bank- och finansfrågor, Handel, Kuba
Med bortfallet 1990-91 av handelsutbytet med Sovjetblocket, som dittills stått för 85 % av Kubas utrikeshandel, blev behovet akut av hårdvaluta för livsviktig import. Den internationella turismen var en lösning med en särskild turistvaluta som gav goda intäkter från turismen utan att priserna höjdes för kubanerna. Tanken var att med ökad produktivitet skulle de två valutorna smälta samman. Men den dubbla valutan bet sig fast, bidrog till missnöje och korruption och utpekades som det näststörsta hindret för ekonomisk utveckling, efter USAs ekonomiska blockad. Nu har de första stegen tagits för en stegvis valutareform med slutmål att de två valutorna skall bliva en.

Kuba byter banker

Upphovspersoner: Lennartsson, Marianne | Lennartsson, Per-Olov
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Blockader, Bank- och finansfrågor, Kuba, USA
Kuba flyttar tillgångar i utländska banker till institutioner där USAs tentakler inte kan komma åt dem. Det handlar om en stor omplacering av internationella reserver och tillgångar bort från finanscentra till banker i länder som Venezuela och Kina. Omflyttningen kan också bero på oro över bankernas bristande stabilitet i Spanien, Frankrike, Tyskland och Nederländerna där Kuba har stora tillgångar.

Personal tar över, fler kvinnor få ungdomar

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Ekonomisk politik, Reformer, Ägande, Kooperativ, Bank- och finansfrågor, Arbetsmarknad, Kuba
Många mindre statliga företag, särskilt inom servicesektorn, hyrs nu ut till personalen. I början av 2011 började personal få ta över damfriseringar, skönhetssalonger och frisörsalonger. Från årsskiftet blev det möjligt också för snickare, fotografer, juvelerare, smeder med flera hantverks- och serviceyrken. De flesta är i 40-årsåldern eller över 60 medan ungdomarna visar svagt intresse. Men andelen kvinnor ökar. Nu går det också att ta banklån för att starta eget.

Lån i Handelsbanken

Upphovsperson: Tamayo, René
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Jordbruk, Bank- och finansfrågor, Kuba
Handelsbanken (Banco de Credito y Comercio) har lånat ut miljoner till de nya jordbrukarna som sedan 2008 fått bruksrätter på statlig mark. Omkring 150 000 bruksrätter har delats ut, 70 000 till nybörjare. Handelsbanken erbjuder lån till investeringar och drift fram till första skörden.
Lokalkontorens agronomer och ekonomer gör också besök på platsen för att bedöma förutsättningarna och ge råd.

Sidor