Sökformulär

Amnesty International

Irresponsible investments : a study of Swedish banks’ investments in companies linked to human rights abuse

Utgivare: Fair Finance Guide | Amnesty International
År: 2015
Ämnesord: Bank- och finansfrågor, Investeringar, Företagens samhällsansvar, Mänskliga rättigheter
Svenska banker investerar i företag som bidrar till allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter, visar rapporten, liksom att bankernas vanligaste försvar – att föra påtryckningsdialog med företagen - i många fall inte håller måttet.

Initiativet Fair Finance Guide står bakom rapporten om storbankernas investeringar i företag som kopplas till kränkningar av mänskliga rättigheter. Granskningen är gjord av svenska Amnesty och Sveriges Konsumenter. Rapporten visar att de sju största bankerna i Sverige investerar i företag som orsakar allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter, trots att det bryter mot principer i bankernas riktlinjer. Dessutom visar granskningen att bankernas påtryckningsdialoger med företagen har stora brister hos fem av de sju bankerna.

Caught between state censorship and self-censorship . Prosecution and intimidation of media workers in Myanmar

Utgivare: Amnesty International
År: 2015
Ämnesord: Burma, Journalister, Media, Censur, Yttrandefrihet, Mänskliga rättigheter, censorship, Journalism
I takt med att de nationella valen, som ska hållas i november 2015, närmar sig ökar de burmesiska myndigheternas tillslag för att tysta kritiska röster. Oberoende redaktioner utsätts för hot och journalister trakasseras och fängslas, säger Amnesty International i sin rapport.

Rapporten visar att myndigheterna, trots allt tal om att Burma sedan 2011 har öppnat sig för omvärlden, använder samma gamla beprövade metoder för att skrämma medierna och inskränka yttrandefriheten.
Idag sitter minst tio journalister i fängelse, samtliga har fängslats de senaste tolv månaderna och samtliga är samvetsfångar.
_____________________________________

The political, economic and social reforms announced by President Thein Sein in March 2011 have transformed the climate for media workers in Myanmar.The lifting of pre-publication censorship, the release of imprisoned journalists and greater space for freedom of expression have seen the development of an increasingly vibrant and diverse media.
However, despite these reforms, journalists and other media workers in Myanmar have faced increasing restrictions as they try to carry out their work. In particular, those deemed critical of the government and the Myanmar Army, or who report on subjects which the government or army consider sensitive, can face intimidation, harassment, imprisonment and even death.

During 2014, at least 11 media workers were imprisoned in connection with their peaceful journalistic activities, while others reported direct threats, surveillance, restrictions on access to certain areas of the country, and the use of defamation lawsuits to stifle critical or independent reporting.
In October 2014, one journalist was killed by soldiers while held in military custody, in an egregious example of the risks media workers continue to face.

Two years after Snowden : protecting human rights in an age of mass surveillance

Utgivare: Amnesty International
År: 2015
Ämnesord: Mänskliga rättigheter, Yttrandefrihet, Övervakning
Rapporten varnar för att regeringar försöker behålla och till och med utöka massövervakning, trots att det fördömts som en kränkning av mänskliga rättigheter, i domstolar, i parlament och av människorättsorgan. De senaste två åren har kritik mot massövervakning framförts av juridiska och tekniska experter och av Europarådet och FN.
- Det är en besvikelse att regeringar inte har tagit till sig att det är en kränkning av mänskliga rättigheter. Samtidigt som USA:s kongress visar att det är möjligt att ta ett steg tillbaka och begränsa övervakningen, försöker den franska och den brittiska regeringen utöka möjligheterna till övervakning, vilket visar att regeringars aptit, för att få reda på ännu mer om våra privatliv, ännu inte är mättad, säger Sherif Elsayed-Ali, på Amnesty International.
I länder som Danmark, Finland Frankrike, Nederländerna, Pakistan och Schweiz diskuteras lagförslag som kommer att utöka möjligheterna att spionera på de egna medborgarna och även utanför landets gränser. Nästa vecka ska den franska senaten rösta om en lag som kommer att ge kraftigt utökade möjligheter till övervakning.

Rapporten varnar också för att tekniska framsteg kommer att göra övervakning billigare, kraftfullare och mer utbredd. Mycket av den kapacitet som idag endast finns i USA och Storbritannien kommer sannolikt att bli tillgänglig i många andra länder.
I rapporten presenterar Amnesty och Privacy International en sju-punktsplan med en uppmaning till världens regeringar att säkerställa att den övervakning som genomförs inte kränker mänskliga rättigheter:

Amnesty International Report 2014/2015. The State of the World's Human Rights

Utgivare: Amnesty International
År: 2015
Ämnesord: Mänskliga rättigheter
Världens ledare måste inse att väpnade konflikter har ändrat karaktär och att det behövs en mycket större insats för att skydda civila från det fruktansvärda våld som riktas mot dem. Detta säger Amnesty International i sin årsrapport som tar upp läget för de mänskliga rättigheterna i 160 lände och territorier runt om i världen. Även om det har gjorts framsteg på vissa områden har människorättssituationen försämrats för väldigt många. Siffrorna gäller för de 160 länder som finns med i Amnestys årsrapport 2014/15.

- Krigsförbrytelser och andra brott mot ”krigets lagar” förekom i 18 länder.
- Väpnade grupper begick övergrepp i minst 35 länder.
- Situationen för flyktingar och migranter förvärrades under 2014. Mer än 3 400 människor tros ha drunknat i Medelhavet i sina försök att nå Europa. Av de fyra miljoner människor som flytt kriget i Syrien finns 95 procent i närliggande länder.
- Yttrandefriheten inskränktes godtyckligt i 119 länder. Tillslag gjordes mot pressfriheten i många länder, tidningar stängdes ned med tvång och journalister utsattes för hot.
- Samvetsfångar, personer som fängslats enbart för att de använt sina grundläggande rättigheter, satt inspärrade i 62 länder.
- Bristfälliga rättegångar förekom i 93 länder.
- Tortyr förekom i 131 länder.
- I 28 av världens länder råder ett totalförbud mot abort, även i fall då kvinnans liv eller hälsa är i fara eller om graviditeten är ett resultat av en våldtäkt.
- Sex mellan samtyckande personer av samma kön är kriminaliserat i 78 länder.