Sökformulär

En rättvis klimatpolitik kräver omställning

Upphovspersoner: Sharifpour, Shabnam | Oijens, Love (foto)
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
Nummer: 2015:02
År: 2015
Sidnummer: 18-19
ISSN: 2001-0397
Språk: sv
Relation: http://latinamerikagrupperna.se/sv
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Klimatpolitik, Latinamerikagrupperna
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige (endast text)
Fil: rfl_2015_2_s18-19.pdf (364.87 KB)
Latinamerikagrupperna ingår sedan 2014 i nätverket KlimatSverige, som består av ett trettiotal organisationer. Nätverkets syfte är att samla, bredda och stärka klimatrörelsen. – Genom nätverket vill Latinamerikagrupperna synliggöra globala systemkritiska perspektiv, matsuveränitet som alternativ och vikten av folkligt deltagande. Inför FN:s klimatkonferensen COP21 i Paris i november 2015 trappar Latinamerikagrupperna upp sitt arbete med debattartiklar, studiecirklar och lokala aktiviteter.
Vi är övertygade om att en bättre värld är möjlig, men en reell förändring fordrar en stark gemensam insats.