Sökformulär

Mat, jord och frihet - en kampanj för småbönders rätt till försörjning

Upphovspersoner: Andéer, Lina | FIAN Sverige
Utgivare: FIAN Sverige
År: 2007
Språk: sv
Ämnesord: Jordlöshet, Mänskliga rättigheter
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: FIAN07Jord,_mat_och_frihet_broschyr.pdf (4.44 MB)
DEN INTERNATIONELLA KAMPANJEN FÖR JORDREFORMER: MAT, JORD OCH FRIHET FIAN (FoodFirst Information & Action Network) och den globala bonderörelsen la Vía Campesina startade år 1999 den internationella kampanjen för jordreformer. Kampanjen utgår från den mänskliga rättigheten till mat och försörjning. För landsbygdsbefolkningar innebär rätten till mat att de har rätt till tillgång till de resurser som krävs för att producera mat, i första hand jord. Jordreformer är många gånger en nödvändig åtgärd för att fattiga lantbrukare ska få tillgång till och kontroll över jord, vatten, fröer och andra produktionsmedel.