Sökformulär

FIAN Sverige

Sulten på rettferdighet

Upphovspersoner: FIAN Sverige | FIAN Norge
Medarbetare: Kjæret, Kristin | Andéer, Lina | Stafto, Klaus
Utgivare: FIAN Sverige
År: 2007
Ämnesord: Vatten, Jordlöshet, Fattigdom, Matsäkerhet, Mänskliga rättigheter, Jordbruk
Sulten på rettferdighet är ett magasin med blandade artiklar om rätten till mat på svenska och norska. FIAN (Food First Information & Action Network) är en internationell människorättsorganisation som arbetar för rätten att försörja sig. Tar även upp frågor som rör vattenförsörjningen och jordreformer.

Upprop till handling från FIAN - den internationella organisationen för rätten till mat

Upphovspersoner: Andéer, Lina | FIAN Sverige
Utgivare: FIAN Sverige
År: 2007
Ämnesord: Hälsa, Fattigdom, Mänskliga rättigheter
Kronisk hunger i en värld av överflöd är en skandal som pågår i tysthet. Det är oacceptabelt att fler än 850 miljoner barn, kvinnor och män går och lägger sig hungriga varje kväll när mat är en mänsklig rättighet. Därför har FIAN startat kampanjen Face It Act Now - med mänskliga rättigheter mot hunger, med en namninsamling som kommer att överlämnas till att överlämnas till Europaparlamentet samt till nationella regeringar över hela Europa i december 2008.

Mat, jord och frihet - en kampanj för småbönders rätt till försörjning

Upphovspersoner: Andéer, Lina | FIAN Sverige
Utgivare: FIAN Sverige
År: 2007
Ämnesord: Jordlöshet, Mänskliga rättigheter
DEN INTERNATIONELLA KAMPANJEN FÖR JORDREFORMER: MAT, JORD OCH FRIHET FIAN (FoodFirst Information & Action Network) och den globala bonderörelsen la Vía Campesina startade år 1999 den internationella kampanjen för jordreformer. Kampanjen utgår från den mänskliga rättigheten till mat och försörjning. För landsbygdsbefolkningar innebär rätten till mat att de har rätt till tillgång till de resurser som krävs för att producera mat, i första hand jord. Jordreformer är många gånger en nödvändig åtgärd för att fattiga lantbrukare ska få tillgång till och kontroll över jord, vatten, fröer och andra produktionsmedel.

Utbildningsmanual om FIAN och rätten till försörjning

Upphovsperson: FIAN Sverige
Medarbetare: Peuschel, Minja | Andéer, Lina
Utgivare: FIAN Sverige
År: 2008
Ämnesord: Deklarationer, fördrag och konventioner, Mänskliga rättigheter
Den här manualen är tänkt som hjälp för dig som ska hålla en kurs, ett seminarium eller en workshop om mänskliga rättigheter och hur man kan arbeta rättighetsbaserat. Störst tyngdvikt läggs på rätten till mat och rätten till försörjning, vilket är de teman FIAN arbetar med.
FIAN är en internationell människorättsorganisation som arbetar med de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna, främst rätten till försörjning.

Vatten - handelsvara eller mänsklig rättighet?

Upphovspersoner: Andéer, Lina | FIAN Sverige
Medarbetare: Peuschel, Minja | Andéer, Lina
Utgivare: FIAN Sverige
År: 2008
Ämnesord: Vatten, Deklarationer, fördrag och konventioner, Sociala rörelser, Hälsa, Fattigdom, Mänskliga rättigheter
Det finns ett internationellt samförstånd då det rör betydelsen av tillgång till rent vatten för fattigdombekämpningen i världen. Bristen på rent dricksvatten och sanitet är en av de stora anledningarna till att sjukdomar, svält och fattigdom är så utbredd i utvecklingsländerna. FN har uppskattat att 1.1 miljard människor, eller en sjättedel av världens befolkning, saknar tillgång till rent vatten. År 2025 kan det vara så mycket som två tredjedelar som lider brist eller helt saknar tillgång till rent vatten.