Sökformulär

Matsäkerhet

Kris = möjlighet

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Matsäkerhet, Jordbruk, Lokal ekonomi och försörjning, Ekonomiska kriser, Hållbar utveckling, Kuba
Sovjetunionens kollaps 1990 ledde till dubbel ekonomisk blockad och en djup ekonomisk kris: ”specialperioden i fredstid”. Men kubanerna var inte oförberedda. Under 80-talet hade de börjat förbereda sig för överlevnad i total isolering och utvecklat metoder för livsmedelsproduktion utan kemiska tillsatser och drivmedel. När krisen slog till i början av 90-talet spreds de organiska stadsodlingarna över hela landet. Där producerar över 600 000 människor 1,2 miljoner ton grönsaker, rotfrukter och frukt per år. Närproducerat med färska varor inom gångavstånd.

Om livsmedelsförsörjningen

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Matsäkerhet, Jordbruk, Hållbar utveckling, Livsmedelsförsörjning, Naturkatastrofer, Kuba
När Sovjet föll samman kollapsade Kubas livsmedelsproduktion som varit uppbyggd industriellt med konstgödsel, kemiska bekämpningsmedel, traktorer, skördemaskiner och olja. Snabbt växlade landet om till ekologiskt småskaligt jordbruk. Snart visade Kuba upp den bästa jordbruksutvecklingen i Latinamerika och Karibien. 2008 blev en nedgång på grund av 3 väldiga orkaner på varandra. Men tack vare sin småskaliga och ekologiska jordbruksmodell kunde Kuba snabbt återhämta sig.

Om livsmedelsförsörjningen

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Matsäkerhet, Jordbruk, Hållbar utveckling, Livsmedelsförsörjning, Naturkatastrofer, Kuba
När Sovjet föll samman kollapsade Kubas livsmedelsproduktion som varit uppbyggd industriellt med konstgödsel, kemiska bekämpningsmedel, traktorer, skördemaskiner och olja. Snabbt växlade landet om till ekologiskt småskaligt jordbruk. Snart visade Kuba upp den bästa jordbruksutvecklingen i Latinamerika och Karibien. 2008 blev en nedgång på grund av 3 väldiga orkaner på varandra. Men tack vare sin småskaliga och ekologiska jordbruksmodell kunde Kuba snabbt återhämta sig.

Kärlek till jorden, från barnsben

Upphovsperson: Castro Medel, Osviel
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Matsäkerhet, Jordbruk, Barn och ungdomar, Kuba
Landsbygdens unga behövs för att säkerställa jordbruksnäringen i morgondagens Kuba. Så jordbrukskooperativen måste förbättra sitt kontaktnät med kommuner och skolor, enligt ungdomarnas jordbrukskonferens i Manzanillo. Att allt fler väljer högre utbildning inom jordbruksnäringen är ingen garanti för att jordbruket får den arbetskraft som behövs inför framtiden, särskilt som många landsbygdsfamiljer avråder barnen från att bli lantbrukare.

Inget samråd med bönderna när bolaget kom till byn

Upphovsperson: Sävström, Johan
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2010
Ämnesord: Imperialism, Matsäkerhet, Mocambique, Jordbruk
Ett hot mot ökad livsmedelssäkerhet är att småbönder förlorar sin mark och blir lönearbetare för storbolag som investerar i monokulturer samt mer eller mindre lagligt utvidgar sina gränser. Så sker i Moçambique där svenska kyrkan via en stiftelse har ekonomiska intressen i skogsnäringen.

"Gentekniken är här för att stanna"

Upphovsperson: Jönson-Belyazid, Ulrika
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2010
Ämnesord: Matsäkerhet, Genteknik och genmodifiering, Jord
Är genmodifiering en revolutionerande teknik som kan lösa framtidens livsmedelsförsörjning, ge oss hälsosammare livsmedel och ett miljövänligare jordbruk? Eller är det en illa kontrollerad, riskfylld manipulation av naturen som drivs av multinationella bolags vinstintressen? Södra Afrika har tittat närmare på den ekologiska aspekten av genmodifierade grödor för att reda ut vad forskningen egentligen visar.

Många olika grödor säkrar allas mat i morgon

Upphovsperson: Jönson-Belyazid, Ulrika
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2010
Ämnesord: Geopolitik, Matsäkerhet, Genteknik och genmodifiering, Jord
FN har utlyst år 2010 till International Year of Biodiversity. Jordbruk är väl inte det första man förknippar med biodiversitet, snarare tvärtom. Men bevarandet av mångfalden är en av de viktigaste förutsättningarna för en säkrare livsmedelsförsörjning och förbättrad hälsa för människor i fattiga länder.

Sidor