Sökformulär

Deklarationer, fördrag och konventioner

Inga-Britt Blindh, Samiskt informationscentrum:”Ointresse för samerna somursprungsfolk”

Upphovspersoner: Persson, Henrik | Persson, Ola
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Deklarationer, fördrag och konventioner, Ursprungsfolk, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Kulturpolitik
På Sametingets kontor i Östersund är stämningen både levande och intensiv när vi kommer. Inga-Britt Blindh är i full gång med informationsarbetet på kansliet. Snart blir det, över en kopp kaffe, en spännande och lärorik frågestund. Det handlar om samefrågorna i Sverige, samepolitiken och renskötseln, och om Inga-Britts verksamhet i allt detta som informatör.

Folkets val: De 5 Global Exchanges Människorättspris 2014

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Imperialism, Terrorism, Internationell solidaritet, Deklarationer, fördrag och konventioner, Politiska fångar, Kuba, USA
I maj fick De 5 ett storartat erkännande: de blev ”Folkets val” att motta Global Exchanges årliga Människorättspris för fred, rättvisa och en bättre värld. Global Exchange är en internationell människorättsorganisation för främjande av social, ekonomisk och miljörättvisa i världen. Människorättspristagaren utses efter ett öppet nominerings- och röstningsförfarande. Denna tolfte utdelning av ägde rum i Konstpalatset som byggdes nära San Franciscobukten för Panama-Stillhavsutställningen 1915.

Västpapua, Aceh och Moluckerna på MR-konferens i Genève

Upphovsperson: Amahorseja, Hendrik
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2014
Ämnesord: Nationella befrielsekamper, Indonesien, Västpapua, Övrig historia, Deklarationer, fördrag och konventioner, Mänskliga rättigheter
FN:s 25 konferens om mänskliga rättigheter (MR) hålls
i Genève den 3-28 mars. Den 4 mars talade Vanuatus
premiärminister Moana Carcasses Kalosi. En stor del av
hans anförande handlade om situationen i Västpapua. Även läget i Aceh och Moluckerna behandlades.

Göteborgare misstänkta för olaga fiske

Upphovsperson: Thunberg, Lena
Tidskrift/källa: Västsahara
År: 2008
Ämnesord: Deklarationer, fördrag och konventioner, Marocko, Folkrätt, Våld och konflikter, Handel, Naturresurser, Västsahara, Internationell solidaritet, Mänskliga rättigheter, Krig
Ägarna till de två svenska fiskebåtarna Aldo och Nordic IV är misstänkta för olaga fiske i Västsahara, där båtarna under en längre tid och fortfarande bedriver fiske utan tillstånd. Båtarna ägs av två svenska bolag och bakom dem finns två Göteborgsfamiljer.

Torterad i Marrakesh: jurist bands fast i ett träd och misshandlades

Upphovsperson: Thunberg, Lena
Tidskrift/källa: Västsahara
År: 2008
Ämnesord: Marocko, Deklarationer, fördrag och konventioner, Folkrätt, Våld och konflikter, Non-Governmental Organizations (NGOs), Politiska fångar, Västsahara, Internationell solidaritet, Krig, Mänskliga rättigheter, Statlig repression
Enaama Asfari, västsaharisk jurist bosatt i Frankrike dömdes den 28 april till två månaders fängelse och 3000 dirham i böter i Marrakesh för rattfylleri och misshandel. Han hade undertecknat ett erkännande efter att ha bundits fast vid ett träd i fyra timmar och torterats av polis, som frågade ut honom om hans kontakter med de västsahariska studenterna. Tre dagar tidigare hade hans fru utvisats ur landet.

Minor och övergrepp i Västsahara

Upphovsperson: Halkjaer, Erik
Tidskrift/källa: Västsahara
År: 2008
Ämnesord: Marocko, Deklarationer, fördrag och konventioner, Folkrätt, Våld och konflikter, Non-Governmental Organizations (NGOs), Internationell solidaritet, Västsahara, Krig, Mänskliga rättigheter
På aktionsdagen Befria Västsahara från förtryck och minor, den 1 mars i Stockholm, talade två unga kvinnor om under vilka tuffa förhållanden västsaharierna lever idag. 23-åriga Rabab Amidanes familj trakasseras av marockansk polis för hennes befrielsekamp och med hjälp av 27-åriga Mikaela Wallinder lär sig västsahariska barn att känna igen marockanska klusterbomber.

Dubbel seger för Kuba i FN

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2007
Ämnesord: Kuba, Deklarationer, fördrag och konventioner, Imperialism
Den återigen överväldigande segern för Kubas resolutionsförslag i FNs Generalförsamling om ett slut på USAs ekonomiska, handels- och finansiella blockad mot Kuba – 183 mot 4 - föregicks av ett sista försök från USA att grumla segern. Kontakter på presidentnivå ledde till en motion från Australien om ett tillägg till den kubanska resolutionen, om påstådda brott mot mänskliga rättigheter. Det är ju den tes USA sedan 15 år driver som grund för sin ekonomiska krigföring mot Kuba.
Det gick inte nu, men omröstningen om Australiens förslag visar tydligt var USA har sina vasaller och var de kan sätta in tumskruvarna. 126 länder röstade för Kubas motdrag att stoppa Australien/USAs tillägg.

Åklagare blundade för terrorbekännelse: skandalfall i USA:s kongress

Upphovsperson: Allard, Jean-Guy
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2008
Ämnesord: Kuba, Deklarationer, fördrag och konventioner, Latinamerika, Rättsskandaler, Imperialism
(Denna PDF innehåller även flera notiser) I september 2005 avstod USA:s departement för inre säkerhet (DHS, Department for Homeland Security) avsiktligt från att använda den bekännelse av Luis Posade Carriles som USA-journalisten Blake Fleetwood 1977 bandade i Caracas i Orlando Boschs närvaro. Fleetwood redogjorde för hur de två fångarna berättade om mordet på de två kubanska diplomaterna i Argentina, sprängningen av den mexikanska ambassaden i Buenos Aires, sprängningen av Air Panamas kontor i Bogota, Cubana Airlines kontor i Panama och slutligen om sabotaget mot Cubana Aviations flygplan då 73 civila dödades.

Sidor