Sökformulär

Fjärde Världen

"Bombningarna av Afghanistan måste upphöra - Sverige måste ta hem sina trupper från Afghanistan"

Upphovspersoner: *, * | Föreningen Fjärde Världen
Utgivare: Fjärde Världen
År: 2007
Ämnesord: Utländsk truppnärvaro, Sverige, Afghanistan, USA, Krig
Enligt tillgängliga uppgifter har USA:s bombningar av Afghanistan trappats upp. Attackflyget genomför 30 uppdrag per dag, i genomsnitt fälls bomber eller öppnas eld från dess flygplan sex gånger om dagen. New York Times rapporterade redan 17/11 förra året att nästan 10 ton bomber kan fällas under en enda sådan flygning.
Effekten på marken är fasansfull.

Vi har överlevt: ursprungsfolken talar

Upphovspersoner: Persson, Henrik | Persson, Ola
Medarbetare: Gejel, Mikael W.
Utgivare: Fjärde Världen
År: 1998
Ämnesord: Europa, Australien och Oceanien, Ursprungsfolk, Latinamerika, Asien, Nordamerika, Afrika, Mellanöstern, Polerna
Bok om ursprungsbefolkningar i arktis, nord, mellan och sydamerika, asien, oceanien och afrika. Visst fokus på deras andliga liv och världsbilder.

Ur förordet: "Den här boken innehåller till största delen intervjuer med representanter för olika ursprungsfolk, eller människor som besökt ursprungsfolk. En del av intervjuerna har vi gjort i Sverige. Men en del har vi gjort på resor. Vi har totalt avverkat många hundra mil på markresor med tåg, buss och bil, förutom flygresorna, för att samla in delar av det material som finns sammanställt i denna bok."

Mångkultur, minoritet och tro

Medarbetare: Persson, Henrik | Persson, Ola
Utgivare: Fjärde Världen
År: 2007
Ämnesord: Minoritetskulturer, Religion
Nummer 11 av föreningen Fjärde Världens skriftserie Kulturdebatt. Den röda tråden i detta nummer är kopplingen mellan religion, historia,
samhälle och kultur. Omfattande utrymme ges åt behandlingen av tre religiösa grupper: Armenier,
zoroastrier och mandéer. Dessutom finns artiklar om Irak, fornnordisk tro, buddhism och uigurer i Sverige

Sidor