Sökformulär

Svensk-Kubanska Föreningen

En milstolpe i kubansk bioteknologi

Upphovsperson: Bustamente Molina, Vivian
Medarbetare: Björklund, Eva översättning
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2018
Ämnesord: Kuba, Bioteknologi, Läkemedel
Kubas Centrum för Molekylär Immunologi, CIM, forskar och framställer läkemedel för cancer- och andra immunsystemsjukdomar: monoklonala antikroppar, rekombinanta proteiner, terapeutiska injektionsbehandlingar som de visade upp på FIHAV, Havannas årliga internationella mässa. Ett nyskapat samriskföretag med ett USA-bolag ska framställa och marknadsföra dessa kubanska läkemedel. Dess säte placeras i Mariels utvecklingsområde. CIMs viktigaste uppgift är att ersätta import och öka överlevnadsnivåer och livskvalitet i Kuba.

Marabúmiraklet Kubas underbara ogräs. En plåga som kan bli förnybar energi, & grillkol

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2018
Ämnesord: Kuba, Förnybar energi
Kubas taggigaste ”ogräs”, Marabúbusken, har en förtjusande violett buskig blomma, med gul taggig svans, men annars bara till besvär, taggig, seg och svår att röja. Men i sökandet efter koldioxidfria energikällor kom Marabún till heders för framställning av träkol. Energiinnehållet är 3 000 kilokalorier/kg, jämfört med oljans 10 000 kcal. 3 ton träkol kan ersätta 1 ton olja. Verksamheten bedrivs av jordbrukskooperativ och bidrar till landets exportintäkter.

Mellan torka och översvämning : Vattenhanteringen måste förbättras

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2018
Ämnesord: Kuba, Klimat och klimatförändringar
Klimatförändringen leder till större regnvariationer som får allvarliga följder för de karibiska önationerna. Mängden tillgängligt regnvatten minskar. Havsnivån, som har höjts 6,77 cm hittills, beräknas nå upp till 27 cm år 2050 och 85 cm vid sekelskiftet 2100. Följden blir stora landförluster. Och saltintrång i vattenreservoarerna. ”Vi vet att klimatförändringen är på allvar, efter 38 månaders torka dränktes vi av regn, som avloppssystemet inte klarade av.” Vattenbolaget ”Aguas de La Habana” arbetar nu med att ersätta hela avloppsystemet i stadsdelen Vedado, till att börja med.

Ett krafttag för livet

Upphovsperson: Suárez Rivas, Ronald
Medarbetare: Björklund, Eva översättning
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2018
Ämnesord: Kuba, Miljö och ekologi, Klimat och klimatförändringar
Kartan över Kuba kommer inte att se ut som idag. Klimatförändringarnas höjning av havsnivån kommer att drabba många kuststäder. Fyra städer i Pinar del Rio kommer att fullständigt översvämmas och många stränder sväljas av havet. Biologisk mångfald kommer att gå förlorad, samtidigt som främmande arter kommer att invadera. Det blir varmare, torrare, kraftigare orkaner, mer skyfall. Inför så dystra utsikter, redan är kännbara, genomförs landsomfattande projektet ”Uppdrag Liv” för att anpassa till klimatförändringen och så mycket som möjligt dämpa effekterna.

President på utrikes resa

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2018
Ämnesord: Kuba, Utrikespolitik
Under maj och juni gjorde Kubas nyvalde president Miguel Díaz Canel rundtur till 15 kommuner i Havannalänet, och sin första utlandsresa som gick till Caraca. I september till New York och FNs Generalförsamling. Sedan vidtog en omfattande rundresa via Paris till vänskapligt sinnade länder och viktiga möten med kollegor i Moskva, Pyongyang, Peking, Hanoi och Vientiane, för ett sista nedslag i London och möte med Cuba Initiative. Och twittrade hela vägen.

På vägen hem besökte Díaz Canel London och Cuba-Initiative, som ingår i The Caribbean Council i London.

Taxinäringen regleras

Medarbetare: Björklund, Eva översättning
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2018
Ämnesord: Kuba, Transport
Latin American Herald Tribune 181010
Med ”Specialperioden” på 90-talet dök privattaxi upp som komplement till en otillräcklig kollektivtrafik. De som hade bil, körkort och bankkonto kunde ansöka om taxitillstånd, mot en viss avgift, köra taxi lagligt, inklusive kollektivtaxi, på kontrakt köpa bensin och reservdelar med rabatt. Men de måste också uppfyll en viss kvot körningar, för att få tillståndet förlängt. I Havanna fylldes gatorna av gamla ”amerikanare” som kryssade fram och tog upp och släppte av passagerare på vägen. Sedermera också ryska, polska och tjeckiska bilar.

Regeringssammanträde 30 oktober : Ekonomi & sociala frågor

Upphovsperson: Martínez, Leticia
Medarbetare: Björklund, Eva sammandrag och översättning
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2018
Ämnesord: Kuba, Samhällsutveckling, ekonomiska förhållanden, Sociala frågor
På dagordningen stod Skatter, Inkomster & Utgifter, Budget, Ekonomisk planering, Mariels Utvecklingsområde, Utländska investeringar, särskilt i byggnadssektorn, Bostadspolitik, Stadsplanering och upprustning i Havanna, Guantánamo och Baracoa samt en Institution vigd åt minnet av Revolutionens historiska ledare. Som vanligt deltog läns- och kommunrepresentanter i överläggningarna genom videokonferens.

Vad säger Kubas nya president, Miguel Díaz Canel?

Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2018
Ämnesord: Kuba, Samhälle, politik, Intervjuer
I intervju med Patricia Villegas, TeleSur 180917

I en flera timmar lång intervju talar Díaz Canel om sitt uppdrag. ”Det ger mycket att tänka på för att leva upp till förväntningarna, alla i ansvarsställning måste regelbundet redovisa sitt arbete för väljarna, ständigt knyta an till och samtala med folk, det är vårt viktigaste arbetsredskap, medielandskapet måste aktualiseras för dubbelriktad samtalskultur. Han tog upp grundlagsdebatten, decentraliseringen till kommuner och län, ungdomens betydelse, vaksamhet mot fienden mm. Ett sammandrag på svenska av en första del finns på www.svenskkubanska.se, och av hela intervjun på www.efolket.se.

”Tyranniets Trojka”: USA-imperialismens huvudfiende i Amerika

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2018
Ämnesord: USA, Latinamerika, Internationell politik
Samma dag som FNs Generalförsamling med 187 röster mot 2 krävde att USA ska häva sin Kubablockad höll Trumps säkerhetsrådgivare John Bolton tal i kontrarevolutionens huvudstad, Miami i Florida, inför mellanårsvalet. Han utlovade hårdare tag mot hotet från ”Tyranniets Trojka”, denna ”terrortriangel mellan Venezuela, Nicaragua och Kuba”, måste svältas ut för den visar att en annan värld är möjlig. USAs ekonomiska krigföring syftar till att göra livet så outhärdligt som möjligt och få folken att med USAs lakejer – numera med så kallade ”mjuka kupper” – störta sina folkvalda regeringar.

Detta är Kuba, kort & gott

Medarbetare: Emanuelsson, Dick översättning | Björklund, Eva översättning
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2018
Ämnesord: Kuba
På väg till dagis eller skolan har de varken Pepsi eller McDonaldburgare till mellanmålet. Ett bröd med lite matolja och en flaska lemonad får duga. Hemma har de flesta ingen dator. Men de vet att inget ska hända dem, varken kula, kniv eller våldtäktsman som står på lur. Men det är ju så sant, i Kuba har våra föräldrar infört diktatur, och säger att du måste studera för att bli någon en dag! En diktatur som utbildar och som håller dig frisk med gratis hälsovård, där du kan springa omkring, leka och skrika och som för bara sju peso ger barn vad de behöver.
En galen kuban

Sidor