Sökformulär

Svensk-Kubanska Föreningen

Nagga blockaden i kanterna, men …

Upphovspersoner: Björklund | Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
År: 2016
Ämnesord: blockad, Ekonomisk krigföring, Imperialism, USA-Kuba
Kubas och USAs beslut den 17 december 2014 att återuppta diplomatiska förbindelser var början på en intensiv och komplicerad process. Sedan dess har Obama infört vissa mindre öppningar och uppmanat kongressen att häva blockaden, Men blockaden består i stort sett. På det dryga år som gått har USA straffat åtta företag i USA och utlandet med böter på sammanlagt till nästan 3 miljarder US-dollar. Exemplen är många, och fortsätter att försvåra Kubas ekonomiska utveckling.


Galaspektakel med Chanel och Vin Diesel

Upphovspersoner: Vaple | Christine
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
År: 2016
Ämnesord: Kapitalism, Kommersialism, Turism, Kuba-USA
Den tredubbla tsunami av global kapitalism som drabbade Kuba i maj har föranlett en häftig debatt om baksidan av de upptinade förbindelserna med USA. Konstnärer, författare och intellektuella som starkt förespråkar Kubas öppna kontakter med omvärlden ifrågasätter nu hur myndigheterna hanterar den penningstinna popkulturens anlopp. Många är kritiska till oklara affärer med multinationella företag på jakt efter pittoreska bakgrunder till biljakter och sommarklänningar.


Obamas ord, Förstå det osagda

Upphovspersoner: Lage Dávila | Agustín
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
År: 2016
Ämnesord: Kapitalism, Socialism, Imperialism, Nationell suveränitet, Kuba-USA
Vad var det Obama sa och inte sa. Det osagda är ofta lika viktigt som det som sägs. Hans besök och hela ”normaliseringen” behöver förstås utifrån historien och för framtiden. Öppningen av förbindelserna är en stor seger för Kubas revolutionära, socialistiska folk och för Latinamerikas solidaritet med Kuba. Men vad betyder den för framtiden? Står vi inför en pervers sammansvärjning eller bara olika, men inte nödvändigtvis fientliga samhällssyner?

Tvivel och visshet om ett besök

Upphovspersoner: Ubieta Gómez | Enrique
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
År: 2016
Ämnesord: Kapitalism, Socialism, Imperialism, Nationell suveränitet, Kuba-USA
Kuba har föreslagit USA en civiliserad samexistens där båda accepterar och respekterar varandras olikheter. Men president Obama håller fast vid målet regimskifte USA till behag, men deras tvåpartisystem och privategendom har inte har något med mänskliga rättigheter att göra. Och Kuba utgör inget hot mot USA. Vi antar utmaningen att våra folk ska mötas och fritt utbyta åsikter. Men för civiliserad samexistens: Häv blockaden!

Travesti på Obamas tal till Kubas ”civilsamhälle”

Upphovspersoner: Strömdahl | Jan
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
År: 2016
Ämnesord: Mänskliga rättigheter, Demokrati, Kuba - USA
Vad skulle Raul Castro kunna säga till vid ett svarsbesök i Washington, hösten 17: Jag är oerhört stolt över det demokratiska, förhållandevis jämlika, jämställda och hållbara samhälle vi lyckats bygga upp trots en långvarig och aggressiv ekonomisk blockad från västvärlden och ett plötsligt sammanbrott för sovjetblocket. Jag vill inte föreslå att länderna i Nord ska ändra sina system, men jag kan konstatera att där finns stora demokratiska brister och stora orättvisor på grund av kapitalets makt.

Brodern Obama

Upphovsperson: Castro, Fidel
Medarbetare: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
År: 2016
Ämnesord: Mänskliga rättigheter, Demokrati, Medier, Kuba - USA
Efter Obamas stora tal till Kubas ”civilsamhälle”, skrev Fidel Castro en ironisk artikel om den världsbild ”Brodern Obama” la fram: En värld där ursprungsfolken aldrig funnits, där USA ”på sitt sätt” också bekämpat apartheid och där Kuba som arvtagare till slaveriet har samma rasistiska samhälle som USA. Fidel vände sig skarpt mot Obamas uppmaning att glömma historien, glömma sin erfarenhet av USAs 50-åriga krigföring, när USA öppet håller fast vid regimskiftesmålet.

Presidenternas presskonferens i Havanna

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
År: 2016
Ämnesord: Mänskliga rättigheter, Demokrati, Medier, Kuba - USA
Båda presidenternas tal är värda att läsa. Men med tanke på att Obama talar för den supermakt som bryter mot folkrätten, fortfarande blockerar Kuba, och har stora problem hemmavid när det gäller mänskliga rättigheter, är kanske det mest intressanta att samlade internationella medier inte ställde några sådana frågor till honom utan bara till Castro. Men det är också intressant att se hur Obama lägger orden, till och med att han är enig med Castro om att de sociala rättigheterna också är mänskliga.


Utdrag ur Fidel Castros tal

Upphovsperson: Vaple, Christine
Medarbetare: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
År: 2016
Ämnesord: Politisk historia, Kuba
Fidel Castro besökte kongressen och framhöll i ett kort tal till de tusen ombuden att inga förändringar kan göras utan folket. Och varnade för den kanske största faran för dagens värld, de moderna vapnens förstörelsekraft som hotar freden och kan omöjliggöra mänskligt liv på dess yta. ”Men de kubanska kommunisternas idéer visar på att om vi arbetar med engagemang och värdighet, så kan vi på denna vår jord producera de materiella tillgångar och den kultur mänskligheten behöver.”

Debatt inför partikongressen: Krav på rådslag

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
År: 2016
Ämnesord: Kuba, Ekonomisk politik, Socialpolitik
Inför kongressen förekom öppen kritik mot att kongressdiskussionen om Riktlinjerna inte föregåtts av massiva folkrådslag som inför förra kongressen. Raul Castro försäkrade i sitt inledningsanförande att efter kongressen skulle ett massivt folkligt rådslag organiseras och centralkommittén fick i uppdrag att föra in resultatet av rådslaget i det förslag som skulle vidare till Nationalförsamlingen. Så Kongressen fortsätter landet runt!
Kommunistpartiets 7:e kongress, Kubas väg framåt

Upphovsperson: Zoltan Tiroler
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
År: 2016
Ämnesord: Kuba, Ekonomisk politik
I april höll Kubas kommunistparti PCC sin 7:e kongress. Läget är nytt, USA har gläntat på dörren för Kuba, men Latinamerika präglas av våldsam offensiv från hätskt herrefolk uppbackat av USA. Kongressen handlade om att följa upp förändringarna som beslutades av den förra. Den ideologiska debatten har skärpts men enighet råder om att inte rucka på Kubas principer och samhällssystem. Farorna är många för en socialistisk ö i ett kapitalistiskt hav som intensivt önskar dränka den.Sidor