Sökformulär

Svensk-Kubanska Föreningen

Presidenternas presskonferens i Havanna

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
År: 2016
Ämnesord: Mänskliga rättigheter, Demokrati, Medier, Kuba - USA
Båda presidenternas tal är värda att läsa. Men med tanke på att Obama talar för den supermakt som bryter mot folkrätten, fortfarande blockerar Kuba, och har stora problem hemmavid när det gäller mänskliga rättigheter, är kanske det mest intressanta att samlade internationella medier inte ställde några sådana frågor till honom utan bara till Castro. Men det är också intressant att se hur Obama lägger orden, till och med att han är enig med Castro om att de sociala rättigheterna också är mänskliga.


Utdrag ur Fidel Castros tal

Upphovsperson: Vaple, Christine
Medarbetare: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
År: 2016
Ämnesord: Politisk historia, Kuba
Fidel Castro besökte kongressen och framhöll i ett kort tal till de tusen ombuden att inga förändringar kan göras utan folket. Och varnade för den kanske största faran för dagens värld, de moderna vapnens förstörelsekraft som hotar freden och kan omöjliggöra mänskligt liv på dess yta. ”Men de kubanska kommunisternas idéer visar på att om vi arbetar med engagemang och värdighet, så kan vi på denna vår jord producera de materiella tillgångar och den kultur mänskligheten behöver.”

Debatt inför partikongressen: Krav på rådslag

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
År: 2016
Ämnesord: Kuba, Ekonomisk politik, Socialpolitik
Inför kongressen förekom öppen kritik mot att kongressdiskussionen om Riktlinjerna inte föregåtts av massiva folkrådslag som inför förra kongressen. Raul Castro försäkrade i sitt inledningsanförande att efter kongressen skulle ett massivt folkligt rådslag organiseras och centralkommittén fick i uppdrag att föra in resultatet av rådslaget i det förslag som skulle vidare till Nationalförsamlingen. Så Kongressen fortsätter landet runt!
Kommunistpartiets 7:e kongress, Kubas väg framåt

Upphovsperson: Zoltan Tiroler
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
År: 2016
Ämnesord: Kuba, Ekonomisk politik
I april höll Kubas kommunistparti PCC sin 7:e kongress. Läget är nytt, USA har gläntat på dörren för Kuba, men Latinamerika präglas av våldsam offensiv från hätskt herrefolk uppbackat av USA. Kongressen handlade om att följa upp förändringarna som beslutades av den förra. Den ideologiska debatten har skärpts men enighet råder om att inte rucka på Kubas principer och samhällssystem. Farorna är många för en socialistisk ö i ett kapitalistiskt hav som intensivt önskar dränka den.Vad tycker kubaner om USA-kontakterna?

Upphovsperson: Sujatha Fernandes
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2016
Ämnesord: Kuba-USA, ekonomi, Turism, Löner
Ungdomar ser fram emot bättre ekonomi, som egenföretagare och konstnärer som har goda möjligheter att dra nytta av USA-kontakterna och turismen från USA som har ökat med 77 procent. Men också i jordbruket finns högre löner, både i statliga, kooperativ och privata.
Äldre kubaner – framför allt statligt anställda – verkar i större utsträckning tro att de kommer att ha negativ verkan, som nykolonialism, och fruktar att det socialistiska systemet kommer att urgröpas inifrån.

Alla som stannar kvar

Upphovsperson: Harold Cárdenas Lema
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2016
Ämnesord: Kuba, Sociala medier, Utvandring
Jag är trött på att hela tiden höra en och samma fråga: Varför sticker de kubanska ungdomarna? När tänker du sticka? Vad ska det bli av ett land utan ungdom? Det är klart att var och en har rätt att resa ut, och det finns många som tänker göra det, men det finns också många som medvetet väljer att stanna kvar. Och jag störs av att de som reser får huvudrollen i pjäsen och inte de som stannar kvar för att bygga Kubas framtid. La Pupila Insomne

Kubanska bloggosfären växer

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2016
Ämnesord: Kuba, Sociala medier
Bloggarna och hemsidorna har blivit allt fler i Kuba. I början var de USA-stödda och -stödjande, som Yoanis Sanchez, Generation Y, som blev världsberömd. Men nu har allt fler ett socialistiskt perspektiv. Det sägs finnas 2.500. De kan heta La Joven Cuba, CubaIzquierda, Cubano1er.Plano, Paquito de Cuba, La Pupila Insomne, Segunda Cita, många kan hittas på blogosferacuba.blogspot.se eller på cubava.cu. Många tidningar och tidskrifter har egna hemsidor och journalisterna bloggar.


Unga kubaner mot kapitalism och dogmatism

Upphovsperson: https://elpuntored.wordpress.com/
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2016
Ämnesord: Kuba, Ungdomar, Socialism
Ungdomar på universitetet i Santiago de Cuba kallade till ”Möte för vänsterungdomar” i november. Syftet är att sprida och utveckla ungdomars revolutionära tänkande i Kuba och Latinamerika, och debatt mellan generationerna. De grundade ett ”Nätverk för unga antikapitalister” för en nystart för socialismen och antikapitalismen som grund för den politiska och sociala praktiken.

Rätten till liv

Upphovsperson: Zoltan Tiroler
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2016
Ämnesord: Mänskliga rättigheter, Kuba, Tredje Världen
Jag har rest mycket i 3:e världen och fastnat vid tankar på den mest grundläggande av rättigheter - rätten till liv. Den undergrävs i stora delar av världen, inte bara i fattiga länder, av Svält och hunger, Bristande hälsovård, Våld och droger, Politiskt våld.
Kuba är något annat: Inga undernärda barn. Gratis hälsovård. Våld och droger är sällsynta, kvinnor kan röra sig fritt. Ingen tortyr, inga försvinnanden. Folk kan lita på varandra och leva tryggt i ett relativt jämlikt samhälle.

Ett elfte dokument

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2016
Ämnesord: USA-Kuba, Imperialism, Förhandlingar, Politisk historia
Ytterligare ett dokument från april 1963. Ett PM riktat till CIA-chefen: ”Donovan Cuban Negotiations”. James B Donovan hade i Kuba förhandlat fram frigivning av nio dykare och en missionär från USA, och frigivning av 22 USA-medborgare till i slutet av april. Donovan och Washingtonadvokaten John E. Nolan hade samtalat länge med Fidel Castro: ”en mycket intelligent, listig och relativt stabil politisk ledare med stark drivkraft”.

Sidor